fot. PAP/Leszek Szymański

KRS wyłoniła 7 kandydatur do Izby Cywilnej SN

Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła dzisiaj, w dwóch turach głosowania, siedmioro kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Teraz Rada zajmie się rozpatrzeniem kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

KRS podczas dzisiejszych obrad w głosowaniu niejawnym podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie siedmiu sędziów Izby Cywilnej SN, w której do obsadzenia jest siedem wolnych stanowisk sędziowskich. Do Rady wpłynęło na te miejsca blisko 30 zgłoszeń.

Szef komisji skrutacyjnej sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz przekazała, że bezwzględną liczbę głosów (11 z 21 głosujących członków KRS), a tym samym rekomendację KRS uzyskali: prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Beata Janiszewska, radca prawny Marcin Krajewski, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w Krakowie Małgorzata Manowska i sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tomasz Szanciło.

Ze względu na to, że liczba kandydatów, którzy uzyskali rekomendacje w pierwszym głosowaniu była niższa niż liczba wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Cywilnej, szef KRS zarządził głosowanie dodatkowe. Głosowano w nim nad trzema kandydaturami z największym poparciem w pierwszej turze, spośród osób, które nie uzyskały wymaganej większości. Byli to: sędzia sądu okręgowego Joanna Misztal-Konecka, dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości dr hab. Kamil Zaradkiewicz i radca Prokuratorii Generalnej RP Marcin Gocłowski.

W wyniku drugiej tury głosowania rekomendacje Rady uzyskali Kamil Zaradkiewicz i Joanna Misztal-Konecka.

Spośród zarekomendowanych przez KRS kandydatów najdłuższą dyskusję podczas obrad wywołała kandydatura Kamila Zaradkiewicza. Podczas tej dyskusji Krystyna Pawłowicz (PiS) negatywnie oceniła jego kandydaturę. Z kolei poparcia udzielił Kamilowi Zaradkiewiczowi obecny na posiedzeniu KRS minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak przekazał dziennikarzom członek KRS sędzia Jarosław Dudzicz, jeszcze dzisiaj KRS będzie głosować nad kandydaturami do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz będzie dyskutować o stanowisku Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. 17 września ENCJ ma zdecydować ws dalszego członkostwa KRS w tej organizacji.

W poniedziałek KRS omówiła ponad 20 kandydatur do Izby Cywilnej SN, dzisiaj dokończyła rozpatrywanie tych, które pozostały z blisko 30 zgłoszeń.

W ubiegły czwartek Rada rozpatrywała kandydatury na 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej. KRS podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do tej izby 12 sędziów. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. Z kolei w piątek, po rozpatrzeniu pięciu kandydatur, KRS zarekomendowała sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha na sędziego Izby Karnej SN (w tej izbie jest jeden wakat).

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN – do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie.

PAP/RIRM

drukuj