fot. Monika Bilska

Kraków: radni z PO, Nowoczesnej i Przyjaznego Krakowa chcą ograniczenia liczby religii w szkołach

Rada Miasta Krakowa na wojnie z religią. Najpierw przegłosowała uchwałę, która zmierza do zepchnięcia zajęć z religii na pierwszą bądź ostatnią godzinę lekcyjną. Teraz chce dyskusji o ograniczeniu liczby godzin lekcyjnych.

Większość w Radzie Miasta Krakowa ma Platforma, Nowoczesna i Przyjazny Kraków. I właśnie za sprawą tych radnych podjęta została uchwała, w myśl której zajęcia religii miałyby się odbywać na pierwszej bądź ostatniej godzinie lekcyjnej. Działania w tej sprawie ma podjąć prezydent Jacek Majchrowski.

– Wyłączne kompetencje ws. ustalenia planu zajęć ma dyrektor ma rada pedagogiczna, a nie rada miasta czy prezydent – podkreślił radny PiS w Krakowie Michał Drewnicki.

Na wydarzenia w Krakowie już teraz zareagowała Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski.

– Organizacja zajęć z religii jest wyłączną kompetencją dyrekcji placówek oświatowych, dlatego ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa. […] Obowiązujące prawo nie daje zatem w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego – napisała Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski.

Z kolei krakowska kuria wskazała, że działania Rady Miasta są nieuprawnioną próbą wywierania nacisku na dyrektorów szkół. Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Po złożeniu oświadczenia lekcja religii staje się przedmiotem obowiązkowym. Do Rady Miasta Krakowa te argumenty nie docierają – wręcz przeciwnie.

– Pojawił się również pomysł, by lekcje religii ograniczyć w Krakowie do jednej godziny w tygodniu, na co oczywiście zgodę musi wyrazić kuria – powiedział Michał Drewnicki.

Gotowy jest już projekt kolejnej uchwały, która przewiduje anonimową ankietę dla rodziców. Pytania dotyczą liczby godzin lekcji religii, ale też tego, gdzie powinny odbywać się zajęcia: w szkole czy w salkach katechetycznych. Wraca również temat finansowania religii.

Jutro uchwała trafi na sesję Rady Miasta. Kuria reaguje.

-Zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin religii do jednej tygodniowo może wyrazić jedynie biskup diecezjalny. Takie sytuacje mogą mieć charakter wyjątkowy, nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę – oznajmiła kuria.

Jak przypomniał metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski, mogą być to tylko przypadki indywidualne, na pisemną prośbę dyrektora szkoły.

 TV Trwam News/RIRM

drukuj