Wpisy

Kraków: III Zjazd Badaczy Polonii

W Krakowie rozpoczyna się III Zjazd Badaczy Polonii. Głównym organizatorem wydarzenia jest Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Spotkanie będzie płaszczyzną międzyśrodowiskowej wymiany myśli i doświadczeń służących podtrzymywaniu i nawiązaniu nowych kontaktów badawczych. Wezmą w nim udział eksperci z ośrodków badawczych zlokalizowanych w Polsce i poza granicami kraju.

W niedzielę 7. rocznica Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

W niedzielę 26 listopada przypada 7. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Tegoroczne obchody tego wydarzenia odbędą się w Warszawie i Krakowie pod hasłem „Polska królestwem Jezusa Chrystusa!”. W obu miastach po Mszy św. planowane jest przejście Orszaku Jezusa Chrystusa Króla z relikwiami świętych.

Kraków: zdigitalizowane odręczne notatki Wandy Półtawskiej są dostępne w IPN

Zdigitalizowane odręczne notatki Wandy Półtawskiej, w tym opis jej pierwszej reakcji na wieść o wyborze Karola Wojtyły na papieża oraz wiele innych dokumentów, znajdują się w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Zainteresowani zapoznaniem się z nimi muszą złożyć uprzednio wniosek o udostępnienie materiału.