Funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa bez prawa do pełnienia służby zagranicznej?

Jeszcze dziś wieczorem Sejm zajmie się projektem zmian w ustawie o służbie zagranicznej. Zakłada on, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby zagranicznej. Takie przepisy przygotował resort spraw zagranicznych.

Poseł Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że wolny i demokratyczny kraj nie powinien opierać się na ludziach, którzy służyli poprzedniemu systemowi.

Parlamentarzysta odniósł się także do zarzutów jakoby nie było osób, które mogłyby zastąpić odchodzących pracowników dyplomacji.

– Jestem przekonany, że te wszystkie uniwersytety, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i wiele innych szkół – wykształciły młodych ludzi, którzy znacznie lepiej będą pełnili służbę za granicami naszego kraju oraz w organizacjach międzynarodowych. Musimy pamiętać, że dla polskiego wizerunku, dla siły polskiego państwa niezwykle ważne jest – także – jakimi wartościami moralnymi kierują się osoby wysyłane na placówki – wskazał Arkadiusz Mularczyk.

Kierunek zmian chwali także poseł Piotr Apel z Kukiz’15. Obawia się jednak, że minister będzie mógł zatrudnić osoby bez odpowiednich kwalifikacji.

– Dobrze by było, gdyby taka ustawa istniała. Jednak ta ustawa – poza tym założeniem, które pięknie brzmi i z którym trudno się nie zgodzić – (…)ma bardzo wiele wad. Zakłada przede wszystkim zwolnienie wszystkich pracowników ambasad i konsulatów, po czym ponowne ich zatrudnienie, z tym że daje ministrowi możliwość zatrudniania pracowników służby dyplomatycznej bez określonych walorów kompetencyjnych, które musi spełnić kandydat na dane stanowisko – podkreślił Piotr Apel. 

W myśl projektu ustawy, w ciągu 30 dni zostaną zwolnione osoby, które do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę, albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa.

Projekt zakłada także wygaśnięcie – po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy – stosunków pracy nawiązanych z członkami służby zagranicznej, chyba, że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

RIRM

drukuj