Dr J. Bukowski: Państwu zależy, aby pozbyć się reliktów komunizmu

Porozumienia organizacji kombatanckich i patriotycznych od dawna walczyły, by ustawa o zakazie propagowania komunizmu została przyjęta. Teraz to się dokonuje – powiedział rzecznik organizacji dr Jerzy Bukowski.

Odniósł się on w ten sposób do podpisanej wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

Dr Jerzy Bukowski przypomniał, że ustrój w Polsce zmienił się ponad 25 lat temu, jednak w dalszym ciągu mamy wiele obiektów związanych z sowieckim okupantem.

– Ustawa jest bardzo dobra z punktu widzenia legislacyjnego, aczkolwiek jeszcze niektóre środowiska domagały się, by również objęła ona właśnie pomniki i inne znaki pamięci. One powinny zostać usunięte przez władze samorządowe niejako siłą rozpędu, bo skoro już widać, że państwu bardzo zależy na tym, aby pozbyć się tych reliktów komunizmu, to również nie tylko w kategorii zmiany nazw ulic, placów etc., ale również wszelkich znaków, które przypominają nam ludobójczą ideologię komunizmu – powiedział dr Jerzy Bukowski.  

Zgodnie z ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – w tym dróg, ulic, mostów i placów – nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej, jeśli nosiłyby nazwę niezgodną z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, będzie podejmował wojewoda.

W Polsce jest ok. 1200-1400 nazw miejsc upamiętniających system komunistyczny.

RIRM

drukuj