PiS: bezpłatne leki dla działaczy opozycyjnych PRL-u

Senat będzie dziś głosował nad projektem ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej w PRL oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Dziś odbyło się drugie czytanie projektu. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego. Projekt przewiduje dwie formy pomocy: świadczenie specjalne w wysokości najniższej emerytury i jednorazową pomoc finansową.

Politycy PiS-u złożyli do ustawy poprawkę. Chcą, aby ta grupa społeczna została uhonorowana dostępem do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych.

– Chcemy przez zgłoszenie stosownej poprawki naszym bohaterom, naszym ludziom zasłużonym, którzy nierzadko żyją w bardzo trudnych warunkach, tę sprawę ułatwić. Powiecie państwo: skąd pieniądze? Bo to zawsze jest jedna strona – to jest akt prawny, z drugiej strony są skutki finansowe. Otóż, opieramy się absolutnie na danych jak najbardziej oficjalnych Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Wskutek wprowadzenia ustawy refundacyjnej powstała oszczędność. Ta oszczędność jest określona na 2 miliardy 200 milionów zł. I tu uwaga: zgodnie z artykułem 3 tej ustawy, ta oszczędność może być przeznaczona tylko na refundację, czyli na ułatwienia w dostępie do leków – wyjaśniał senator Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia.

RIRM

drukuj