Dotacje dla młodych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o wsparcie dla młodych rolników. W perspektywie finansowej 20142020 na pomoc może liczyć 30 tysięcy rolników. Do rozdysponowania jest 718 mln euro.

Obecna edycja przyznawania pomocy finansowej dla młodych rolników różni się od poprzednich. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli prowadzenie gospodarstwa rolnego, a stali się jego właścicielem nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

O premię może się starać rolnik, który nie ukończył 40 lat. Dotychczas o dotację mogli się ubiegać rolnicy, których wielkość gospodarstwa była, co najmniej taka, jak średnia krajowa, czyli ponad 10 ha. Teraz w województwach, gdzie gospodarstwa są małe, premię będzie mógł dostać rolnik, który ma grunty takie, jak średnia wojewódzka – przy czym przynajmniej 70 proc. gospodarstwa musi być własnością rolnika, z użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.

Kolejnym kryterium, które jest brane pod uwagę przy przyznawaniu premii, jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa – dotyczy to całego kraju – i nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euro. Osoba ubiegająca się o dotację musi mieć wykształcenie rolnicze – czym jest ono wyższe, tym przyznawane jest więcej punktów. W przypadku, gdy gospodarz tego wykształcenia nie posiada, ma trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Premia dla młodych rolników „na start” wynosi 100 tys. zł. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 80 proc. – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji; druga – w wysokości 20 proc. – po zrealizowaniu biznesplanu.

Wsparcia nie otrzymają gospodarstwa, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu – z wyjątkiem produkcji ekologicznej, prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne czy prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski, tak jak w poprzednich latach, przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do 2 września bieżącego roku.


TV Trwam News/RIRM

drukuj
Tagi: , , , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl