Dekomercjalizacja szpitali

Prezydent Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą o dekomercjalizacji szpitali. To nowelizacja ustawy o działalności leczniczej. Jej celem jest zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania udziałów i akcji w szpitalach.

Nowela umożliwi samorządom kupowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców.

To dobra ustawa, trzeba robić wszystko by powstrzymać komercjalizacje i prywatyzację szpitali – powiedział poseł Tomasz Latos, szef sejmowej Komisji Zdrowia.

– Nie mam nic przeciwko temu, jeśli ktoś zainwestuje własne środki i będzie otwierał swoją placówkę służby zdrowia. Mamy natomiast w Polsce cały czas do czynienia z czymś, co jest jakimś rodzajem dzikiej prywatyzacji czy komercjalizacji. Trzeba zrobić wszystko, by to powstrzymać. Tę ustawę i tak próbuje się obchodzić przez różnego rodzaju dzierżawy, nawet całych szpitali. Dobrze, że w Mogilnie, na sesji powiatu, nie podjęto decyzji o wydzierżawieniu tamtejszego szpitala powiatowego. Ustawa w dużym stopniu wychodzi naprzeciw tym ludziom, którzy mówią o powstrzymaniu prywatyzacji – podkreślił Tomasz Latos.

Nowelizacja wprowadza także zakaz wypłaty dywidendy, jeżeli spółka ma charakter publiczny. Zyski będą przeznaczone na inwestycje i podwyżki płac. Szpitale nie będą też musiały kupować kosztownych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Resort zdrowia wskazywał, że obecnie takie ubezpieczenie jest bardzo drogie i oferuje je tylko jedna firma ubezpieczeniowa. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


RIRM

drukuj