Raportu dla ONZ: Izrael powinien zaprzestać osadnictwa

Izrael powinien zaprzestać na terytoriach okupowanych osadnictwa, uniemożliwiającego Palestyńczykom rozwój i oddającego na wyłączny izraelski użytek ziemie, na których Palestyńczycy chcą utworzyć państwo – wynika z projektu raportu kwartetu bliskowschodniego.

Wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikołaj Mładenow w czwartek zreferował raport z rekomendacjami dla stron konfliktu Radzie Bezpieczeństwa ONZ; dokument został przekazany członkom kwartetu (UE, ONZ, USA, Rosja) do ostatecznej aprobaty i jego oficjalne opublikowanie oczekiwane jest w piątek – poinformowała tego dnia agencja Reutera, która dotarła do projektu.

Zgodnie z ustaleniami tego dokumentu w izraelskich osiedlach mieszka co najmniej 570 tys. Izraelczyków. Większość krajów uważa osadnictwo za nielegalne.

W raporcie napisano m.in., że izraelska polityka „stale podważa realność rozwiązania dwupaństwowego”. „Nasuwa to uzasadnione pytania w kwestii izraelskich intencji w długiej perspektywie, na co nakładają się oświadczenia niektórych izraelskich ministrów o tym, że państwo palestyńskie nigdy nie powinno powstać” – podkreślono w dokumencie.

Według projektu Izrael na swój własny użytek przeznaczył ok. 70 proc. tzw. strefy C, na którą składa się ok. 60 proc. Zachodniego Brzegu, z większością ziem uprawnych czy zasobów naturalnych.

Jak podkreślili autorzy w rekomendacjach, „Izrael powinien zerwać z polityką budowy osiedli i ekspansji, polegającą na wyznaczaniu ziem na wyłączny użytek Izraela i uniemożliwiającej Palestyńczykom rozwój”.

Władzom palestyńskim zalecono „zdecydowane działania i podjęcie wszelkich możliwych kroków, aby przerwać podżeganie do przemocy i wzmocnić obecne wysiłki w celu walki z terroryzmem, w tym na drodze wyraźnego potępienia wszelkich aktów terroru”.

PAP/RIRM

drukuj