Prezydent A. Duda na RB ONZ: Wszystkie państwa Rady powinny przeciwstawiać się broni masowego rażenia

Wszystkie strony konfliktu w Syrii powinny przeciwdziałać użyciu broni masowego rażenia, w tym broni chemicznej; przekonanie o konieczności zakończenia tej haniebnej praktyki powinno być wspólne wszystkim członkom Rady Bezpieczeństwa – mówił prezydent Andrzej Duda w RB ONZ.

Andrzej Duda wskazał podczas czwartkowej debaty w Radzie Bezpieczeństwa na istnienie sytuacji, w których pokojowe rozstrzyganie sporów nie jest stosowane lub nie przynosi satysfakcjonujących efektów, co powoduje „konflikty i wojny, śmierć, cierpienie i brak nadziei milionów ludzi”. Jak zaznaczył, w takich wypadkach Rada Bezpieczeństwa może wprowadzać „ukierunkowane systemy sankcji”.

„Z zadowoleniem przyjmujemy międzynarodową solidarność w zakresie wdrażania sankcji i wywierania maksymalnej presji na państwa, które nie przestrzegają międzynarodowego porządku prawnego” – powiedział prezydent RP. Jak zaznaczył, mimo że czasami systemy sankcji nie są do końca doskonałe, to jednak „środki przymusu są często kluczowe w obronie zasad prawa międzynarodowego”.

Prezydent podkreślił, że „należy stale łączyć międzynarodowy nacisk z dialogiem, ponieważ sankcje nigdy nie powinny być celem samym w sobie”.

„Nałożenie sankcji ONZ wymaga decyzji Rady. Niestety zdarzają się sytuacje, w których brak konsensusu uniemożliwia skuteczne przeciwdziałanie oczywistym naruszeniom prawa międzynarodowego” – oświadczył.

Andrzej Duda wskazał w tym kontekście, że konflikt w Syrii wkroczył w ósmy rok, a „ciągła i powszechna przemoc, łamanie prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka, to codzienna rzeczywistość Syryjczyków”.

Podkreślił, że sytuacja w Syrii wymaga od Organizacji Narodów Zjednoczonych i każdego państwa członkowskiego, aby stanęły w obronie zasad humanitarnych. Jak zaznaczył, społeczność międzynarodowa, w szczególności Rada Bezpieczeństwa, musi podkreślić znaczenie zapewnienia dostępu wszystkim podmiotom zajmującym się pomocą humanitarną na całe terytorium Syrii.

„Wszyscy aktorzy zaangażowani w Syrii muszą zostać wezwani do podjęcia działań zapobiegających użyciu broni masowego rażenia, w tym broni chemicznej. Przekonanie o konieczności zakończenia tej haniebnej praktyki powinno być podzielane przez wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa” – oświadczył polski prezydent.

PAP/RIRM

drukuj