Wpisy

W Radzie Bezpieczeństwa ONZ o sytuacji w Jemenie

Im więcej osiągamy, tym bardziej skomplikowany wydaje się kryzys w Jemenie mówił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępca sekretarza generalnego ds. humanitarnych Mark Lowcock. Podkreślił, że w największej operacji humanitarnej na świecie uczestniczy ponad 250 różnych agencji.

Premier Czech w ONZ: UE powinna być silna

Premier Czech Andrej Babisz powiedział w Nowym Jorku na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w środę wieczorem czasu lokalnego, że Czechom powodzi się gospodarczo, a kraj chce silnej UE. Podkreślił, że wszystkie państwa muszą dotrzymywać zobowiązań klimatycznych.