fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

MRPiPS: jest deklaracja strony holenderskiej w sprawie zmian umów zerowych

Rozmawialiśmy o tym, by dokonać zmian w holenderskim prawie, szczególnie jeśli chodzi o tzw. umowy zerowe; jest deklaracja strony holenderskiej, że będą zmiany – poinformowali szefowie MRPiPS po spotkaniu z ich holenderskim odpowiednikiem.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed spotkali się w czwartek w Hadze z holenderskim ministrem spraw społecznych i zatrudnienia Wouterem Koolmeesem. Tematem rozmowy była sytuacja polskich pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej w Holandii i możliwych działań na rzecz jej poprawy.

Elżbieta Rafalska oceniła spotkanie jako bardzo dobre.

„Przyprowadziły nas do Hagi niepokojące sygnały związane z nieprawidłowościami przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych w Holandii, (…) mowa o polskich pracownikach” – powiedziała minister na konferencji po spotkaniu. Przypomniała, że w Holandii zameldowanych jest 160 tys. Polaków, a co najmniej drugie tyle, a może i więcej, to pracownicy tymczasowo zatrudniani.

„W trakcie bardzo roboczej i bardzo dobrej wymiany zdań, poglądów i przedstawiania wzajemnych stanowisk, usłyszeliśmy, że to, co jest nasza troską i naszym zmartwieniem, podzielają też nasi holenderscy partnerzy, którzy mówią, że jest pewna konieczność podjęcia zmian prawnych, mówią o zwiększonych wydatkach na funkcjonowanie holenderskiej inspekcji pracy” – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Jak mówiła, problemy zgłaszane przez polskich pracowników tymczasowych, głównie dotyczą tzw. umów zerowych. Według niej, nie gwarantują one zatrudnienia, wypracowania godzin pracy, a nakładają na pracownika tymczasowego obowiązek ponoszenia kosztów zakwaterowania bądź wypowiedzenia umowy. Nie gwarantują też zabezpieczenia na czas choroby czy zwolnienia lekarskiego – dodała.

„Ten katalog zgłaszanych wątpliwości czy nieprawidłowości, o których jesteśmy w Polsce informowani, jest spory, ale myślę, że te wspólne działania zarówno ze strony polskiej, jak i te, które są już podejmowane przez stronę holenderską, znacząco (je) ograniczą” – oceniła.

„Oczywiście najlepiej by było, by nie było ich w ogóle” – zaznaczyła szefowa MRPiPS.

Elżbieta Rafalska zauważyła, że polscy pracownicy w Holandii ponoszą wysokie koszty pobytu.

„A czasami to, co zastają tu na miejscu, dalece odbiega od tego, o czym mówi się w Polsce, gdy podejmują decyzję o wyjeździe. Chcielibyśmy, by byli wyposażeni w uczciwą, rzetelną, dobrą informację, z jaką ofertą pracy spotkają się tu w Holandii” – powiedziała.

„Strona holenderska podejmuje takie działania, ale to nie zwalnia z tego obowiązku strony polskiej. I my takie działania w Polsce też będziemy podejmować” – zadeklarowała.

Poinformowała, że drugim tematem rozmów były plany utworzenia Europejskiego Urzędu Pracy.

Podała, że przed spotkaniem z Wouterem Koolmeesem zapoznała się z raportem o sytuacji polskich imigrantów, którzy od lat przebywają w Holandii, ale – jak zaznaczyła – tylko tych, którzy są zarejestrowani w holenderskich gminach.

Natomiast wiceminister Stanisław Szwed mówił, że holenderski minister pracy zadeklarował, iż będą ustawowe zmiany dotyczące umów zerowych.

„Trudno jest nam określić, w jakim czasie będzie się to działo, bo jest w gestii parlamentu holenderskiego, ale jest to dla nas bardzo ważna informacja” – podkreślił.

Elżbieta Rafalska zauważyła, że Polacy, który są zarejestrowani w holenderskich gminach, mają lepsze warunki pracy.

„Chcielibyśmy, by w Holandii obie grupy Polaków – czy zameldowane na stałe, czy tymczasowo, czy przyjeżdżają na krótkie okresy czasu – były traktowane jednakowo” – powiedziała.

„Dla nas, dla naszego rządu, dla MRPiPS ważny jest społeczny przekaz adresowany do Polaków pracujących w Holandii, że my staramy się monitorować sytuację, interweniować, gdy docierają do nas sygnały” – dodała.

Podała także, że z raportu wynika, iż Polacy w Holandii pracują ciężej niż przeciętnie pracujący Holender.

„Należy im się szacunek i uznanie” – podkreśliła.

„Mam nadzieję, że poprawiająca się sytuacja na polskim rynku pracy, zmniejszające się bezrobocie i rosnące wynagrodzenie, chociaż ciągle znacznie niższe niż w innych krajach europejskich, jest zachętą, by zatrzymać Polaków na polskim rynku pracy” – zaznaczyła szefowa MRPiPS.

PAP/RIRM

drukuj