fot. flickr.com

Co dalej z cenami energii?

Do wtorku Urząd Regulacji Energetyki ma wydać decyzję dotyczącą taryf za energię elektryczną na przyszły rok. Sytuacja ma umożliwić przedsiębiorcom wprowadzenie od stycznia 2020 r. nowych stawek.

Co roku jesienią Urząd Regulacji Energetyki prowadzi postępowanie, które ma ustalić wysokość taryf za energię elektryczną na kolejny rok. Spółki obrotu kalkulują koszty energii kupowanej na rynku hurtowym i przekładają je na ceny dla gospodarstw domowych. Później zmiany te musi zaakceptować prezes URE.

– Wnioski przedsiębiorstw elektrycznych odnośnie taryf na przyszły rok zostały złożone do Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie jesteśmy w dialogu z przedsiębiorstwami energetycznymi – powiedział Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

I choć oczekiwania są różne, jeśli chodzi o spółki i URE – to do jutra Urząd powinien wydać decyzje w sprawie taryf za energię elektryczną.

– Mam nadzieję, że nasze oczekiwania się zbliżą i dojdziemy do wspólnego porozumienia. Czasu zostało niewiele, ale mam nadzieję, że uda nam się zakończyć ten dialog pozytywnie i będziemy mogli zatwierdzić taryfy w najbliższym czasie – mówił prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Głównym czynnikiem w określaniu cen są uprawnienia do emisji CO2.

– I w zasadzie ta zmiana pomiędzy rokiem 2018 i 2019 wynika głównie ze zmian kosztów uprawnień do emisji CO2. Koszty te w 2018 roku wzrosły mniej więcej z poziomu 5-7 euro do poziomu obecnie około 25 euro. To był główny przyczynek tych zmian. Wzrosły również koszty paliwa – podsumował Rafał Gawin.

W tym roku gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżek cen energii, ponieważ stawki zostały ustawowo zamrożone na poziomie z czerwca ubiegłego roku. Ceny ze energię elektryczną w ostatnich latach kształtowały się na poziomie od ok. 250 zł/MWh w 2016 roku do ok. 242 zł na mega wato godzinę w 2018 roku.

TV Trwam News

drukuj