fot. pixabay.com

Branża mięsna chce podkomisji ws. uboju rytualnego

Zgoda na ubój rytualny drobiu powoduje nierówne traktowanie podmiotów – podkreślają przedstawiciele organizacji branży mięsnej. Wnioskują do przewodniczącego sejmowej Komisji rolnictwa o powołanie podkomisji w celu rozpatrzenia poprawek Senatu ws. uboju rytualnego.

„W związku z procedowaniem przez Sejm RP zmiany ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw z dnia 18 września 2020 oraz skierowaniem Uchwały Senatu RP do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosimy o (…) powołanie podkomisji sejmowej (…) celem rozpatrzenia poprawek wniesionych przez Senat RP” – czytamy w liście przesłanym do przewodniczącego Komisji rolnictwa, do którego dotarła PAP.

Przedstawiciele organizacji producentów mięsa zwracają uwagę, że Senat wniósł poprawki „zdecydowanie” zmieniające brzmienie ustawy przyjętej przez Sejm. Wiele z tych zmian nie tylko rodzi konsekwencje finansowe, ale również wątpliwości natury prawnej.

Zdaniem branży mięsnej, do najważniejszych zmian przyjętych przez Senat należy poprawka, która mówi, iż wymogu pozbawienia świadomości nie stosuje się w przypadku drobiu.

„Zapis ten nierówno traktuje podmioty zajmujące się ubojem bydła w stosunku do podmiotów zajmujących się ubojem drobiu i może powodować złamanie konstytucyjnej zasady równości zawartej w art. 32 Konstytucji RP określającego, iż wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” – napisano w liście.

Podkreślono, że brak jest merytorycznych i prawnych przesłanek do nierównego traktowania podmiotów w zakresie stosowania uboju religijnego. W związku z tym wydaje się zasadne zastosowanie wystąpienie o opinię czy poprawki zaproponowane w uchwale Senatu nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Branża wskazuje, że kolejnym zarzutem, podnoszonym przez Biuro Analiz jest fakt, że ustawa nie została skierowana do notyfikacji, o czym świadczy również niezamieszczenie w niej odnośnika informującego o dokonaniu notyfikacji Komisji. Brak notyfikacji może spowodować postępowania przed sądami oraz brak możliwości stosowania przepisów ustawy.

Ponadto organizacje branżowe krytykują przyjęcie rozwiązania, żeby skutki wprowadzenia zmian do ustawy o ochronie zwierząt przestawione były w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ich zdaniem taka analiza powinna być przygotowana przed procesem legislacyjnym.

„W czasie globalnych kryzysów, a takim niewątpliwie są zagrożenia i skutki pandemii COVID-19 oraz rosnące ryzyko bezumownego brexitu, którego skutki ekonomiczne dla niektórych sektorów rolnictwa mogą być porównywalne ze skutkami embarga rosyjskiego, nie jest rozsądne dokonywanie rozłamów społecznych i tworzenia radykalnych rozwiązań pod kątem stabilności gospodarczej państwa gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków długotrwałych oddziaływania kryzysów niemilitarnych i niesymetrycznych” – podkreślają przedstawiciele branż.

Pod oświadczeniem podpisali się szefowie 6 największych w Polsce organizacji producentów i przetwórców mięsa tworzących Radę Sektora Wołowiny: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskie Mięso.

Zaplanowane na wtorek spotkanie Komisja rolnictwa, która miała ustosunkować się do poprawek Senatu, zostało odwołane.

PAP

drukuj