80. rocznica ataku Rosji na Polskę

80 lat temu Związek Sowiecki dokonał zbrojnego ataku na Polskę osłabioną walką z hitlerowskimi Niemcami. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był czwarty rozbiór naszego kraju.

17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym złamała polsko-sowiecki pakt nieagresji. Napaść na nasz kraj była realizacją ustaleń tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow.

Sowiecki atak w 1939 r. rozpoczął szereg tragedii, które dotknęły naród Polski – wskazuje Kamil Frączkiewicz z wrocławskiego oddziału IPN.

Inwazja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r. i to, co się podczas niej działo, było preludium do późniejszych zbrodni, ze zbrodnią katyńską na czele, a także wywózek ludności polskiej na Syberię i do Azji Środkowej. Pamiętajmy, że od pierwszych dni wojny pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim, Armia Czerwona dopuszczała się szeregu zbrodni na ludności cywilnej oraz jeńcach wojennych – zaznacza Kamil Frączkiewicz.

Propaganda sowiecka atak na Polskę opisywała jako „wyprawę wyzwoleńczą w obronie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”. W konsekwencji tamtych wydarzeń wolność straciło ponad pół miliona polskich żołnierzy. Miały miejsce także masowe deportacje ludności. Liczba ofiar tego terroru nadal jest kwestią sporną, jednak podaje się, że mogło być nawet do 1,5 miliona zesłanych.

RIRM

drukuj