Spotkanie pielęgniarek i ratowników medycznych w Ministerstwie Zdrowia

W Ministerstwie Zdrowia ma się dziś obyć spotkanie z udziałem pielęgniarek i ratowników medycznych. Powodem jest spór o zapisy rozporządzenia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Przepisy obowiązujące od początku miesiąca umożliwiają pełnienie funkcji koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie tylko pielęgniarce – jak to miało miejsce do tej pory – ale też ratownikowi medycznemu.

Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ratownicy nie mają do tego kompetencji. Ci odpowiadają z kolei pielęgniarkom, że bronią one swojego miejsca w systemie, podważając ich kompetencje.

Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, wskazała, że zapisy rozporządzenia dotyczącego SOR-ów mogą odciążyć pielęgniarki.

– W Polsce mamy ogromny problem z brakiem personelu, przede wszystkim pielęgniarskiego, lekarskiego, ale również pozostałych grup zawodowych, których pracownicy coraz mniej chcą przychodzić pracować do szpitali z racji niskiego wynagrodzenia. W takiej sytuacji – rozumiem, że taka jest intencja ministerstwa i tak na to patrzyliśmy opiniując akt prawny – że jest potrzeba ratowania sytuacji w systemie. Ratowników mamy więcej, są oni bardzo dobrze przygotowani do pełnienia swojej pracy. Ta propozycja powinna nie tylko pomóc systemowi, ale również w różnym stopniu odciążyć środowisko pielęgniarskie – mówiła Maria Ochman.

W państwowym systemie ratownictwa medycznego funkcjonuje obecnie ok. 325 tys. pielęgniarek i położnych oraz ok. 20 tys. ratowników medycznych.

RIRM

drukuj