Wpisy

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ma ona na celu m.in. wdrożenie prawa unijnego oraz uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy ratowników medycznych i fizjoterapeutów. Zmiany obejmują rezygnację z przeprowadzania państwowych egzaminów: fizjoterapeutycznego i z ratownictwa medycznego. Odnoszą się też do swobody świadczenia usług oraz wymogów kształcenia pielęgniarek i położnych.  

Brakuje pielęgniarek i położnych

Z roku na rok ubywa pielęgniarek i położnych, co zagraża zdrowiu i życiu pacjentów – zaznaczyła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Rada wskazała na brak współpracy ze strony ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i apeluje o jego dymisję. Ministra bronią związki pacjentów.

Sejm nie poparł senackich poprawek do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Sejmowa większość nie poparła zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.  Nowelizacja gwarantuje, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.