Wpisy

ZNP rozpoczął strajk włoski w szkołach

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął dziś bezterminowy strajk włoski w szkołach. W ramach protestu pedagodzy będą wykonywać tylko te czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego. ZNP domaga się zwiększenia poziomu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Związki nauczycielskie chcą powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce

Związki nauczycielskie chcą powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. ZNP proponuje między innymi, by płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego wynosiła tyle, co przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Innym pomysłem jest powiązanie wysokości płacy nauczycieli z wynagrodzeniem minimalnym.