fot. pixabay.com

Min. P. Czarnek: Propozycje zmian dot. wynagrodzenia nauczycieli zostały przygotowane przez nauczycieli i dyrektorów

Propozycje zmian dotyczące pracy i wynagrodzenia nauczycieli, przedstawione związkom zawodowym, przygotowane zostały przez nauczycieli i dyrektorów – powiedział minister Przemysław Czarnek. Jego słowa padają dzień przed protestami zapowiedzianymi przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

W połowie września Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela. Dotyczą one m.in. zmniejszenia liczby stopni awansu zawodowego i zmian w wynagradzaniu. Na spotkaniu ustalono, że związki mają czas do 8 października na przesłanie do resortu swoich stanowisk wobec proponowanych zmian.

ZNP odrzuca w całości propozycję ministerstwa. Tak samo oświatowa „Solidarność”, która powołała sztab protestacyjny. Na sobotę demonstrację w Warszawie zapowiedział Związek Nauczycielstwa Polskiego. Minister edukacji mówi jednak, że propozycje resortu przygotowali sami nauczyciele i dyrektorzy.

– Rozmawiam z nauczycielami, którzy przygotowali dla nas pakiet reform przedstawiony związkom zawodowym. Oni widzą dokładnie potrzebę zmian, która zakłada 36 proc. podwyżki – 1420 zł przeciętnego wynagrodzenia w górę dla nauczyciela wchodzącego do zawodu i debiurokratyzację pracy nauczyciela – informuje minister Przemysła Czarnek.

Resort proponuje podniesienie pensum dydaktycznego z 18 do 22 godzin, czyli zwiększenie liczby godzin prowadzonych lekcji. Jeśli chodzi o zarobki, ministerstwo chce wprowadzenia przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

Propozycje MEiN zakładają też zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech – likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego, a w ich miejsce wprowadzenie jednego.

TV Trwam News

drukuj