Wpisy

[TYLKO U NAS] Dr Z. Kuźmiuk: W projekcie prezydenckim jest możliwość zweryfikowania niezależności sędziego wtedy, kiedy strony w konkretnej sprawie sobie tego życzą

W projekcie prezydenckim jest możliwość zweryfikowania niezależności sędziego wtedy, kiedy strony w konkretnej sprawie sobie tego życzą, natomiast żeby kwestionowali status sędziego inni sędziowie, to by było ograniczenie prerogatyw prezydenta zapisanych w Konstytucji RP – powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr J. Bukowski: W pełni popieram uchylenie immunitetu sędziom orzekającym w 80. latach

Nikt w Polsce nie stoi ponad prawem, a przynajmniej nie powinien stać i w pełni popieram stanowisko IPN. Wszelkie próby rozliczenia przeszłości w stosunku do osób, które jeszcze żyją, a które w opinii IPN i wielu środowisk patriotycznych przyczyniły się do zniewolenia Polaków w latach panowania nad Wisłą komunizmu, wszelkie tego typu próby należy oceniać pozytywnie i należy je wspierać – podkreślił dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

[TYLKO U NAS] Mec. P. Ł. Andrzejewski o sędziach łamiących zasadę niezawisłości: Powinni być co najmniej w trybie dyscyplinarnym odsunięci od sprawowania wymiaru sprawiedliwości

Jeśli sędzia sprzeniewierzy się przestrzeganiu konstytucji, ustaw i ustrojowych zasad państwa, to przestaje być niezawisły i niezależny, i stanowi zagrożenie dla podsądnych oraz dla naszych praw. Sędziowie tacy powinni być co najmniej w trybie dyscyplinarnym odsunięci od sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Tego wymaga interes wymiaru sprawiedliwości, interes podsądnych – mówił mec. Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w środowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] M. Romanowski: Szeregowi sędziowie będą mieli normalne możliwości awansu, nawet bez zmieniania swojego miejsca zamieszkania

W kontynuowanej reformie wymiaru sprawiedliwości ważne jest ograniczenie biurokracji, a także równomierne rozłożenie pracy między sędziów. Spłaszczenie struktury sądów z trzech do dwóch poziomów sprawi, że sądy będą bliżej ludzi, a szeregowi sędziowie będą mieli normalne możliwości awansu, nawet bez zmieniania swojego miejsca zamieszkania – powiedział Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] M. Jakóbczyk: Z powodu ignorowania przez sędziów wyroków Trybunału Konstytucyjnego mogą cierpieć obywatele. To jest tak naprawdę dążenie do anarchii

Ukazał się artykuł, w którym „Rzeczpospolita” donosi, że wielu sędziów zapowiada, że zignoruje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj mamy pewien absurd (…) Z powodu ignorowania przez sędziów wyroków Trybunału Konstytucyjnego mogą cierpieć obywatele, ponieważ wyroki, jakie zapadły w ich sprawach będą mogły kiedyś zostać unieważnione. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będziemy mieli tak naprawdę dwugłos sędziowski, podwójną władzę sądowniczą, gdy jedna będzie kwestionowała drugą. To jest dążenie tak naprawdę do anarchii i to jest nieodpowiedzialne zachowanie ze strony pewnej grupy sędziów – mówił Marcin Jakóbczyk, prawnik, radny miasta Lublina, w środowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

S. Kaleta: Niemiecki system powoływania sędziów jest dużo bardziej polityczny i mniej demokratyczny niż w Polsce

Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, zwraca uwagę, że niemiecki system powoływania sędziów jest dużo bardziej polityczny i mniej demokratyczny niż w Polsce. W związku z nierównym traktowaniem obu krajów przez unijne instytucje, resort sprawiedliwości wystąpił z wnioskiem o zaskarżenie Niemiec do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Msza św. z udziałem sędziów, adwokatów, prawników i pracowników administracji sądownictwa w toruńskim sanktuarium

W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu sprawowana będzie dziś Msza św. z udziałem sędziów, adwokatów, prawników i pracowników administracji sądownictwa. Okazją do wspólnej modlitwy jest przypadające tego dnia liturgiczne wspomnienie św. Alfonsa Maria de Liguori, patrona prawników.

Min. Sprawiedliwości: Polski model powoływania sędziów jest wzorowany na ustawodawstwie hiszpańskim

Polski model powoływania sędziów jest wzorowany na ustawodawstwie hiszpańskim – podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie uzupełniającym konferencję kierownictwa resortu w sprawie orzeczenia TSUE, według którego system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii.