fot. Monika Bilska

Stolica Apostolska mówi stanowcze „nie” dla ideologii gender

Dokument wydany przez Stolicę Apostolską wyraża sprzeciw wobec narzucania gender w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze.

Dokument zatytułowany „Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji” przygotowała Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Jak przyznał jej prefekt ks. kard. Giuseppe Versaldi powstał on w odpowiedzi na realne zagrożenie, z jakim spotykamy się dziś w szkolnictwie, gdzie siłą narzuca się ideologię gender, a zarazem eliminuje się inne punkty widzenia, w tym chrześcijański, zarzucając im, że są przestarzałe.

Zdaniem księdza Kardynała, radykalne teorie gender oddalają się od naturalnego porządku rzeczy, podporządkowując wszystko emocjonalnym decyzjom podmiotu. W ten sposób tożsamość płciowa, a w konsekwencji również rodzina stają się „płynne”, oparte na chwilowej zachciance, a nie na prawdzie i rzeczywistości. Dąży się do zlikwidowania różnicy płciowej pod pretekstem, że nie ma ona najmniejszego znaczenia dla rozwoju osobowego.

Na ideologię gender Kościół odpowiada antropologią chrześcijańską. Jednakże, jak zastrzegł podczas prezentacji dokumentu ks. kard. Versaldi, by podważyć tę ideologię wystarczą argumenty, które nie odwołują się do wiary. Tożsamość człowieka kształtuje się w oparciu o różnorodność płciową, a w rodzinie konfrontacja z matką i z ojcem ułatwia dziecku rozwój własnej tożsamości płciowej. Płeć neutralna czy trzecia płeć jest natomiast czystym wymysłem. Nowy watykański dokument sytuuje problem ideologii gender w szerszym kontekście kryzysu, jaki przeżywa dziś zarówno edukacja, jak i antropologia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj