By Pko - Fotografia własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1222608

Przygotowania do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach rozpoczęło przygotowania do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. To jedno z najważniejszych wydarzeń pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Przygotowania do jubileuszu rozpoczną się od pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia, która zawsze odbywa się w niedzielę po rocznicy konsekracji – podkreślał ks. dr Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

– Pielgrzymka została ustanowiona na pamiątkę wielkiego wydarzenia, które miało miejsce tutaj 17 sierpnia 2002 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – powiedział ks. dr Zbigniew Bielas.

Po pielgrzymce przez 11 miesięcy rozważane będą poszczególne fragmenty Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, aby odkryć bogactwo treści, jakie zawiera ta modlitwa.

– W tym roku pragniemy rozpocząć ogólnoświatowe przygotowanie do świętowania 20. rocznicy Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – wyjaśnił rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Dlatego do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy czciciele Bożego Miłosierdzia.

– Chcemy, aby to wydarzenie miało zasięg ogólnoświatowy. Inspiracją do tych przygotowań były słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział pod koniec homilii 17 sierpnia 2002 roku przed Aktem zawierzenia. Te słowa brzmiały „dlatego dziś w tym sanktuarium chcemy dokonać uroczystego Aktu zwierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją” – wskazał ks. dr Zbigniew Bielas.

Swoją obecność potwierdziły parafie Bożego Miłosierdzia z Brazylii, Meksyku, Tanzanii, Australii z Francji, a także z Burkina Faso, gdzie każdego dnia jest odnawiany Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

TV Trwam News

drukuj