Wpisy

XX Pielgrzymka Strażaków z Małopolski do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Dbajcie o Wasz etos. Pamiętajcie, że jesteście chlubą Ojczyzny, ale i Kościoła. I zaproście do Waszej służby Pana Boga Miłosiernego. Wtedy nie spadniesz z żadnej drabiny – mówił w niedzielę do strażaków ks. bp Janusz Mastalski. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia już po raz XX przybyła Pielgrzymka Strażaków z Małopolski.

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Łagiewnik 

W sobotę, 11 września 2021 roku, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach przybędą kolejarze z XIX Ogólnopolską Pielgrzymką, by dziękować Panu Jezusowi Miłosiernemu za otrzymane dary i polecać sprawy Ojczyzny, polskiej kolei, kolejarzy z rodzinami, rencistów, emerytów i prosić o błogosławieństwo we wszystkich sprawach, które dotyczą całego kolejarskiego środowiska, a także by dać świadectwo jako chrześcijanie w dzisiejszym świecie. 

#PolskapodKrzyżem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Tajemnica krzyża jest nierozerwalnie związana z tajemnicą miłosierdzia. Pan Jezus, wyjaśniając Siostrze Faustynie znaczenie promieni wypływających z Jego serca, podkreślił, że wyszły one z serca przebitego włócznią na krzyżu – mówi w specjalnym nagraniu kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Zbigniew Bielas, zapraszając wiernych na uroczystości do Łagiewnik.