Dziękczynienie za 10 lat Sieci Bakhita

fot. Małgorzata Pabis

W nocy z piątku na sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Sieć Bakhita dziękowała Bogu za dziesięć lat istnienia. Uroczystej Mszy św., przed którą do Bazyliki wniesiono relikwie Świętej, przewodniczył ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

fot. Małgorzata Pabis

Zebranych w świątyni powitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przypomniał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku: „… Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie. To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tutaj, do łagiewnickiego Sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest «Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy» (por. 2 Kor 1, 3)”.

Przychodzimy dziś do Jezusa Miłosiernego, bo Miłosierdzie jest źródłem nadziei i „Miłosierdzie daje życie”. Przychodzimy na czuwanie uwielbienia z okazji 10-lecia istnienia Sieci Bakhita – mówił.

Towarzyszy nam dziś św. Józefina Bakhita, patronka tego dzieła, siostra uniwersalna, ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości… Pochodziła z Sudanu… Towarzyszą nam też Dzwony Nadziei… Jeden z nich trafi do Ugandy, do Sanktuarium Męczenników w Munyonyo – dodawał.

fot. Małgorzata Pabis

Rektor łagiewnickiego Sanktuarium przypomniał także słowa, jakie wypowiedział Jan Paweł II w homilii wygłoszonej podczas kanonizacji Świętej, 1 października 2000 roku: „W dzisiejszym świecie tysiące kobiet nadal pada ofiarą niesprawiedliwości, nawet w rozwiniętych, nowoczesnych społeczeństwach. W św. Józefinie Bakhicie dostrzegamy wspaniałą rzeczniczkę prawdziwej emancypacji. Historia jej życia nie skłania do biernego oporu, ale budzi zdecydowaną wolę skutecznego działania w celu uwolnienia dziewcząt i kobiet od ucisku i przemocy oraz przywrócenia im godności, tak aby mogły w pełni korzystać ze swoich praw”.

Niech Bóg bogaty w miłosierdzie błogosławi temu dziełu na kolejne lata i udziela wszelkich łask tym, którzy go prowadzą – powiedział.

Ks. abp Grzegorz Ryś w swoim słowie skierowanym do wiernych mówił: „Chcemy czuwać z Chrystusem – On jest pierwszym, który czuwa przy każdym człowieku. Msza św. jest Mszą dziękczynną za 10 lat posługi wszystkich, którzy są zaangażowani w Sieć Bakhita, przy całej świadomości jak to jest ważne”.

Metropolita łódzki przypomniał dane szacunkowe, które mówią, że w tej chwili na świecie jest około 27 milionów ludzi, którzy doświadczają współczesnego niewolnictwa.

 – 27 milionów to się wydaje niemożliwe. Za tą wielką liczbą kryją się konkretne historie życiowe, imiona, nazwiska, dramaty tych ludzi, ich rodzin. Jakaś straszna rzeczywistość zła. W tym Sanktuarium wiemy, że Pan kładzie kres złu, że Chrystus wyznaczył granice złu. I niewątpliwie ci, którzy angażują się w pracę Sieci Bakhita to są słupy graniczne, które oznaczają linie, do których zło może dojść, ale dalej pójść już nie może. Za was wszystkich dziś dziękujemy Panu Bogu w czasie tej liturgii – podkreślił ks. abp Grzegorz Ryś.

fot. Małgorzata Pabis

W ramach czuwania nocnego jego uczestnicy wysłuchali świadectw, wysłuchali konferencji i adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Czuwanie zakończyło się o godzinie trzeciej Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Sekcja do Spraw Przeciwdziałania Współczesnym Formom Niewolnictwa i Pomocy Ofiarom przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych działa od 2011 roku. Na stronie internetowej Sieci Bakhita czytamy: „Jesteśmy międzyzakonną siecią współpracy i wsparcia, stworzoną w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz pomocy pokrzywdzonym w wyniku tego procederu. Członkami ogólnopolskiej Sieci Bakhita są osoby należące do różnych zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń, a także świeccy oddani tej sprawie. Wśród nich są osoby bezpośrednio pracujące z ofiarami handlu ludźmi, pracujące w różnego rodzaju instytucjach pomocowych oraz osoby zaangażowane w szeroko rozumianą prewencję i działalność edukacyjno-profilaktyczną”.

Małgorzata Pabis. rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

drukuj