Ponad 10 tysięcy słuchaczy Radia Maryja na spotkaniu z Benedyktem XVI

W Roku Wiary i niespełna miesiąc przed 21. rocznicą powstania Radia Maryja słuchacze toruńskiej rozgłośni udali się do Ojca Świętego Benedykta XVI.

Papież pozdrowił Rodzinę Radia Maryja wraz z przybyłymi księżmi biskupami podczas dzisiejszej audiencji generalnej: „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia Maryja, z biskupami. Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim jest zaczynem wiary, wewnętrznym impulsem do szukania Go. Módlmy się, aby ten Rok Wiary był dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!“.

 • Pielgrzymce nadano najwyższą rangę
  Mszę św. przy konfesji św. Piotra sprawuje jedynie Papież, lub wyznaczonyprzez niego kapłan. 7 listopada dla Rodziny Radia Maryja sprawował ją tamSekretarz Stanu.
 • Rodzina Radia Maryja w Watykanie
  „W Roku Wiary i niespełna miesiąc przed 21. rocznicą powstania Radia Maryja słuchacze toruńskiej rozgłośni udali się do Ojca Świętego Benedykta XVI”.
 • Przybyliśmy wyznać swoją wiarę
  Słowo pozdrowienia ks. bp. Andrzeja Suskiego, biskupa diecezji toruńskiej i przewodniczącego Zespołu Biskupów Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja
 • Rodzina Radia Maryja z Ojcem Św. Benedyktem XVI
  -W Roku Wiary Ojciec Święty zaprasza do tego, by – razem z nim, następcą św. Piotra – wyznać wiarę. Zaprasza do Rzymu, do stóp apostolskich i do Ziemi Świętej – powiedział o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja

Spotkanie z Benedyktem XVI poprzedziła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. kard. Tarcisio Bertone – Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

Ks. bp Andrzej Suski: „Przybyliśmy wyznać swoją wiarę”

Słowo pozdrowienia przed Mszą św. do ks. kard. Bertone skierował  ks. bp Andrzej Suski. Ordynariusz Diecezji Toruńskiej przypomniał,  że Ojciec Św. Benedykt XVI wezwał nas do owocnego przeżywania Roku Wiary.

Dlatego jak stwierdził przewodniczący Zespołu Biskupów Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja – pielgrzymi z Polski, zachęceni przez toruńską rozgłośnię i telewizję Trwam chcą uroczyście wyznać swoją wiarę i umocnić się w niej przez spotkanie z Ojcem Św. Benedyktem XVI.

Ks. kard. Tarcisio Bertone: „Pan wie, ile dobra zostało zasiane przez Radio Maryja”

„Pan wie ile dobra zostało posiane w sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie Ewangelii, katechezę, informację o życiu Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i podróży papieskich” – powiedział ks. kard. Tarcisio Bertone przed rozpoczęciem Mszy św.

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej zwrócił uwagę, że dziś radio oraz telewizja „stały się środkami nie tylko informacji, ale coraz bardziej komunikacji i formacji. Jako takie są poważnymi narzędziami nowej ewangelizacji, tzn. głoszenia Chrystusa w sposób dostosowany do kultury, do wymagań i do wrażliwości dzisiejszego człowieka. Aby mogły skutecznie spełniać tę misję trzeba, by osoby zaangażowane – kierownictwo, redaktorzy i sami słuchacze – byli natchnionymi Duchem Świętym, wiernymi naśladowcami Chrystusa, gotowymi świadczyć o Nim z miłością wobec wszystkich, zarówno braci w wierze, jak i tych, którzy nie podzielają takich samych przekonań”.

Ks. abp Wacław Depo: „Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy”

Homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo. Metropolita Częstochowski  powiedział, że pielgrzymujemy przez życie doczesne drogą wiary nie tylko z Chrystusem, ale i przez Niego. „Mamy jeszcze jedną Drogę, a mianowicie
Drogę do Jezusa, a jest nią Maryja, Matka Boża”.

Ks. abp. nawiązał do homilii ks. kard. Josepha Ratzingera, którą wygłosił w  Fatimie, 13 października 1996 roku. Mówił, że „Maryja oddaje wszystko w ręce Jezusa, zdaje się na Niego i na Jego działanie. Nawet Jego pozorna odmowa, Jej nie zniechęca”. Nawiązał On także do przesłania jakie wystosował Benedykt XVI z okazji 20 rocznicy toruńskiej rozgłośni.

Metropolita Częstochowski zwrócił uwagę jak bardzo te słowa Ojca Świętego i Maryjne przesłanie są dzisiaj aktualne w Polsce i pielgrzymim trudzie Rodziny Radia Maryja.

„Niezmiernie ważne jest więc to, abyśmy nie ulegali zwątpieniu (…) w realizacji naszych dzieł ewangelizacyjnych (…). Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu.W imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej” – dodał ks. abp.

Powinniśmy mieć zatem prawo do kształtowania życia społecznego i politycznego w świetle swojej wiary i przekonań – akcentował
Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu dsŚrodków Społecznego Przekazu

O. Janusz Sok: „Przybyliśmy, by dać świadectwo jedności”

Słowo podziękowania skierował Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów o.
Janusz Sok.

Zwrócił on uwagę, że życie człowieka jest pielgrzymowaniem. Sztuką jest jednka rozeznać w jakim kierunku mamy kroczyć,“ jakich dróg unikać, jakich przewodników się trzymać i gdzie przystanąć by nabrać sił“.

Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów powiedział, że Rodzina Radia Maryja przybyła do Watykanu aby  „podziękować za wiarę, która jest dla nas drogowskazem i radością, umocnieniem i źródłem ożywczym.  Przybyliśmy, by wyrazić wdzięczność za Wspólnotę Kościoła, która jest nam oparciem i przystanią, której na co dzień potrzebujemy i której pozostaniemy wierni.  Przybyliśmy, by dać świadectwo jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, któremu niesiemy dar modlitwy i wsparcia“.

O. Tadeusz Rydzyk: „Siejmy ziarno Ewangelii“

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał o. Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja wyraził wdzięczność Panu Bogu i Matce Najświętszej za to, że Rodzina Radia Maryja może być u stóp apostolskich na wezwanie Benedykta XVI, „by w Roku Wiary wyznać ją tu razem z Piotrem naszych czasów”.

„Przyjmujemy Ojcze Święty Twoje wezwanie do nowej Ewangelizacji, które było przedmiotem troski ostatniego synodu biskupów“ – dodał dyrektor toruńskiej rozgłośni.

Ojciec Dyrektor zwrócił się do zgromadzonych wiernych, aby na nowo przyjęli słowa „od Apostołów, od Piotra naszych czasów, od Ojca Świętego bł. Jana Pawła II – wypowiedziane tutaj do Rodziny Radia Maryja:
Jesteście podobni do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać…, i siejmy ziarno ewangelii wszystkim i wszędzie – w rodzinach, środowiskach, ojczyźnie, świecie, aby wszyscy byli mocni żywą wiarą, aby nikt nie błądził w samotności, bo kto wierzy nigdy  nie jest sam”.

Na zakończenie O. Tadeusz Rydzyk podziękował „Księdzu Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu – prefektowi Kongregacji d.s. Wychowania Katolickiego i wszystkim watykańskim Współpracownikom Ojca Świętego, obecnym i nieobecnym pasterzom Kościoła w Polsce, wszystkim kapłanom, Siostrom Zakonnym – zgromadzeniu zakonnemu Redemptorystów, wszystkim, którzy zorganizowali tę pielgrzymkę i pielgrzymom. Niech Pan wynagrodzi wasz trud na Jego chwałę!”.

W jedności z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI

Rodzina Radia Maryja modliła się dziś także przy relikwiach bł. Jana Pawła II, by z Domu Ojca błogosławił Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

Ojcowie redemptoryści wręczyli ks. kard. Tarcisio Bertone ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Przypomnijmy, że Rodzina Radia Maryja w latach 90. już kilkakrotnie pielgrzymowała do Ojca Świętego. Po raz pierwszy przybyła do Watykanu 23 marca 1994 roku. Wówczas to Jan Paweł II skierował do słuchaczy Radia Maryja następujące słowa: „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas! Prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką!”

Licznie zgromadzeni pielgrzymi przybyli do Rzymu autokarami, samolotami, pociągami oraz indywidualnie. Z Polski do Rzymu przyjechały trzy specjalne pociągi nazwane „Radio Maryja”, „Telewizja Trwam” i „Nasz Dziennik”.

RIRM

drukuj