Ks. bp Suski: Przybyliśmy wyznać wiarę

Słowo pozdrowienia Ks. bp Andrzeja Suskiego, biskupa diecezji toruńskiej i przewodniczącego Zespołu Biskupów Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja

Eminencjo!

Listem apostolskim „Porta fidei” wezwał nas Ojciec Święty Benedykt XVI do owocnego przeżywania Roku Wiary, gdyż „nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem” (PF, 3). „W Roku Wiary – czytamy w „Nocie” Kongregacji Nauki Wiary – należy zachęcać wiernych, by pielgrzymowali do Stolicy Piotrowej, aby tam złożyć wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w jedności z tym, który dziś wezwany jest, by utwierdzać w wierze swoich braci”. Dlatego dzisiaj, pielgrzymi z Polski, arcybiskupi i biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy, zachęceni przez „Radio Maryja” i Telewizję „Trwam”, gromadzą się w Bazylice Świętego Piotra, by pod przewodnictwem Waszej Eminencji, w jedności z Piotrem naszych czasów, uroczyście wyznać swoją wiarę i umocnić się w niej przez spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.

Przynosimy w darze Ojcu Świętemu wielką modlitwę Ludu Bożego. Jest to wyraz naszej czci i miłości dla Pasterza Kościoła Powszechnego. Tysiące osób z Rodziny Radia Maryja zobowiązało się na stałe wspierać Ojca Świętego Benedykta XVI swoją modlitwą i cierpieniem. Zachowujemy z wdzięcznością w sercach pielgrzymkę papieską do Polski w 2006 roku, śladami błogosławionego Jana Pawła II,  pod znamiennym hasłem „Trwajcie mocni w wierze”.

Naszą serdeczną modlitwą obejmujemy również posługę Waszej Eminencji, najbliższego współpracownika Ojca Świętego. Dziękujemy za wszystkie odwiedziny naszego kraju i starania o to, by Kościół w Polsce trwał mocno w wierze. Na ręce Waszej Eminencji składamy także podziękowania dla dykasterii watykańskich, ich przełożonych i pracowników.

W tym miejscu niech mi wolno będzie wyrazić radość z obecności Polaków w służbie Stolicy Apostolskiej, na czele z Jego Eminencją Kardynałem Zenonem Grocholewskim, prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Trwajmy mocni w wierze !

Pielgrzymi zgromadzeni przy grobie Świętego Piotra kierują te słowa do rodaków, w kraju i na obczyźnie, zjednoczonych z nami na modlitwie za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji „Trwam”. Niech Rok Wiary „rozbudzi w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją” (PF, 9).

Prosimy Eminencję o przewodnictwo naszej modlitwie.

Słowo pozdrowienia Ks. bp Andrzeja Suskiego, biskupa diecezji toruńskiej wygłoszona do Pielgrzymów Rodziny Radia Maryja w Watykanie


Pobierz Pobierz

drukuj