fot. PAP

Oświadczenie Komisji Wychowania KEP

Przedstawiciele Kościoła po raz kolejny domagają się nowelizacji przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydał przewodniczący Komisji Wychowania KEP bp Marek Mendyk po spotkaniu z przedstawicielami MEN. Odbyło się ono 6 listopada w Warszawie. 

Podczas spotkania na temat nauczania religii w szkole strona kościelna zaproponowała przywrócenie w brzmieniu Rozporządzenia z 2002 r. odnoszącego się do ramowego planu nauczania. Uznano je, w przeciwieństwie do ostatniego zapisu, za wystarczająco czytelne i nie budzące żadnych obaw. Jak czytamy w wydanym przez bp. Mendyka oświadczeniu, kolejne spotkanie przedstawicieli Episkopatu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie odbędzie się na początku grudnia.

Biuro Prasowe KEP 2012

***

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP
po spotkaniu z przedstawicielami MEN w dniu 6 listopada 2012 r.

W dniu 6 listopada 2012 r. w Warszawie spotkali się przedstawiciele Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkanie to odbyło się w ramach zaplanowanego cyklu rozmów na temat nowelizacji Rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania, które budziło obawy co do dalszych losów nauczania religii w szkole.

W związku z docierającymi z wielu diecezji sygnałami wynikającymi z niejasności aktualnych przepisów oraz niekorzystnymi ich interpretacjami przez niektóre samorządy strona kościelna ponownie wyraziła swój niepokój na temat nauczania religii w szkole w przyszłości.

Przedstawiciele Kościoła po raz kolejny domagają się nowelizacji przepisów tego Rozporządzenia, aby nie budziły one najmniejszych wątpliwości. Przypomniano zapisy Rozporządzenia z 2002 r. odnoszące się do ramowego planu nauczania. Uznano je za wystarczająco czytelne i nie budzące żadnych obaw. W związku z tym strona kościelna zaproponowała ich przywrócenie w brzmieniu Rozporządzenia z 2002 r.

Obie strony uznały, że konieczne jest kolejne spotkanie w tej sprawie i odbędzie się ono na początku grudnia br.

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania KEP

drukuj