fot. PAP/Jakub Kamiński

Msza św. inaugurująca prezydenturę Andrzeja Dudy

Pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego w Archikatedrze św. Jana w Warszawie zakończyła się Msza św. w intencji nowego prezydenta Polski Andrzeja Dudy. „Wypełnienie złożonych przed Zgromadzeniem Narodowym zobowiązań staje się dla Pana, Szanowny Panie Prezydencie, praktycznym wyrazem troski o dobro wspólne” – mówił w homilii, zwracając się do Andrzeja Dudy, ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Wcześniej polityk złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czym formalnie objął urząd prezydenta kraju. Mszy św. inaugurującej prezydenturę Andrzeja Dudy przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W słowach skierowanych do nowego prezydenta metropolita poznański podkreślał, że Kościół nie pragnie uczestniczyć w rządzeniu Polską, a jedynie kształtować i oświecać sumienia wiernych.

Bądź też w pełni przekonany o tym, że kiedy Kościół – w czasie Twojego urzędowania – zabierze głos w sprawach związanych z życiem społecznym i politycznym, to nie w tym celu, by sprawować władzę polityczną albo odbierać komukolwiek prawa do wolności opinii w konkretnych sprawach. Kościół pragnie tylko kształtować i oświecać sumienia wiernych – a zwłaszcza tych, którzy poświęcają się działalności politycznej – by ich wysiłki przyczyniały się zawsze do integralnego postępu człowieka i dobra wspólnego – mówił ks. abp Stanisław Gądecki.

W homilii ks. abp Wojciech Polak, nawiązując do obchodzonego dzisiaj przez Kościół Święta Przemienia Pańskiego, przypomniał słowa Ojca św. Franciszka.

Zatrzymując się duchowo na górze przemienienia, prowadzeni przez usłyszaną przed chwilą Ewangelię pragniemy – jak nas zachęcał Papież Franciszek – przyjąć przesłanie Jezusa Chrystusa i przełożyć je na nasze życie. Czynimy to po to, byśmy także i my mogli zostać przemieni przez miłość. Miłość bowiem przemienia wszystko – tłumaczył metropolita gnieźnieński.

W dalszej części homilii Prymas Polski wskazywał na wspólną odpowiedzialność narodu polskiego za Ojczyznę. „Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni” – podkreślał ks. abp Wojciech Polak.

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też i za innych. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę i za siebie nawzajem. Jesteśmy odpowiedzialni za nasz wspólny ojczysty dom, za Polskę, a w niej, każda i każdy z nas, zobowiązani, na miarę swego powołania i swego miejsca w społeczeństwie, do obrony i promowania dobra wspólnego, do pomnażania go, do troski o nie we wszystkich wymiarach i w odniesieniu do każdego – mówił Prymas Polski.

Na zakończenie swojego wystąpienia metropolita gnieźnieński zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Andrzeja Dudy.

Przed chwilą w naszym Parlamencie nowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za którego w tej Eucharystii szczególnie się modlimy, składając wobec Zgromadzenia Narodowego uroczystą przysięgę zobowiązał się do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji, do niezłomnej obrony godności Narodu, do troski o niepodległość i bezpieczeństwo Państwa, a także do tego, że dobro Ojczyzny i pomyślność wszystkich obywateli będą dla niego zawsze najwyższym nakazem. Wypełnienie tych zobowiązań staje się dla Pana, Panie Prezydencie, praktycznym wyrazem troski o wspólne dobro, a przez to – zgodnie ze słowami papieża Franciszka – doskonałą formą miłości – podkreślał ks. abp Wojciech Polak.

O godz. 14.00 na Zamku Królewskim rozpocznie się uroczystość przekazania orderów prezydentowi Rzeczypospolitej Polski. Na godz. 15.00 zaplanowano uroczyste powitanie Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim.

RIRM


drukuj