Spotkanie Delegatów Konferencji Episkopatów Europy odpowiedzialnych za duszpasterstwo migrantów

Rada Konferencji Biskupów Europy (CCEE) jest organizatorem odbywających się w Wilnie w dniach od 29 czerwca do 2 lipca obrad dyrektorów i delegatów poszczególnych Konferencji Biskupów odpowiedzialnych za duszpasterstwo migrantów. W spotkaniu tym uczestniczy bp Wiesław Lechowicz, który jest Delegatem Konferencji Episkopatu Polski. 

Obrady są poświęcone różnym aspektom pastoralnej troski o uchodźców, imigrantów, a także ludzi będących przedmiotem handlu i wyzysku. Jeden z tematów dotyczył duszpasterstwa wśród obywateli Chin, którzy coraz liczniej i częściej interesują się życiem Kościoła. Uczestnicy obrad wskazywali w pierwszym rzędzie na konieczność wspomagania i ochrony wymienionych grup w nowych środowiskach ich życia. Dalszym dopiero zadaniem Kościoła jest dążenie do ich zintegrowania ze środowiskiem lokalnym. Podkreślano, że Kościół, mimo że nie ma narzędzi potrafiących zmienić sytuację gospodarczą i polityczną, będącą zazwyczaj u źródeł ruchów imigracyjnych czy wymienionych niepokojących zjawisk, to jednak winien podejmować wysiłki, by towarzyszyć ludziom będącym w trudnej sytuacji oraz formować sumienia, by problemy, z którymi człowiek się konfrontuje nie doprowadziły go do zachowania niegodnego człowieka i chrześcijanina. Kościół ma pomagać nie dlatego, że inni są lub mogą być katolikami, ale dlatego, że my jesteśmy katolikami – do tej tezy często uczestnicy nawiązywali.

W obradach mających miejsce w Wyższym Seminarium w Wilnie wzięli udział między innymi kapłani litewscy pracujący w Skandynawii, Anglii i Irlandii, dzieląc się swymi doświadczeniami pastoralnymi z pracy wśród swoich rodaków.

Podczas obrad Msze święte celebrowali kard. Audrys Juozas Bačkis, emerytowany arcybiskup Wilna, obecny arcybiskup Wilna Gintaras Grušas i kard. Josip Bozanić – arcybiskup Zagrzebia.

Spotkanie zakończy się pielgrzymką na wzgórze krzyży.

KEP

drukuj