Rekolekcje KEP na Jasnej Górze

„Biskup ­­­­­­– dobry pasterz” to główny temat rekolekcji dla Episkopatu Polski. Wygłosi je ks. prof. Bogdan Częsz, z poznańskiego Wydziału Teologicznego.

Rekolekcjonista wybrał do rozważań dwie sentencje. Pierwsze motto zaczerpnięte zostało z Ewangelii św. Jana (J 10,11): „Ja jestem dobrym Pasterzem”. Drugie motto „Paś mnie Panie i paś ze mną” to fragment z dzieła „Wyznanie wiary” św. Jana Damasceńskiego. Wszystkie rozważania powiązane będą z głównym tematem – biskupa, dobrego pasterza – mówi ks. Józef Kloch, rzecznik Episkopatu.

Rekolekcjonista wygłosi wszystkie nauki, a biskupi – homilie i rozważania podczas wieczornych apeli jasnogórskich. Droga Krzyżowa również będzie odprawiana przez biskupów.

Rekolekcje biskupów rozpoczęły się w poniedziałek 24 listopada o godz. 18.00. Zakończą się w czwartek 27 listopada przed południem. W programie, już tradycyjnie, jest osiem nauk rekolekcyjnych, wspólne modlitwy brewiarzowe i adoracja Najświętszego Sakramentu. Środa będzie dniem sakramentu pokuty.

W tym roku nauki rekolekcyjne wygłosi ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz z Poznania.

Ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz urodził się w 1944 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Poznaniu w roku 1968. W 1976 roku uzyskał doktorat na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Habilitował się w 1988 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1994 roku uzyskał tytuł Profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. 30 grudnia 2000 roku został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej profesorem tytularnym.

Od 1998 roku ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz jest kierownikiem Zakładu Teologii Patrystycznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Prowadzi tam wykłady z teologii patrystycznej i pneumatologii oraz seminarium magisterskie i doktoranckie.

Jest członkiem Zarządu Komisji Teologicznej PAN, członkiem Association Internationale d’Etudes Patristiques oraz członkiem PTPN. Od 2010 roku pełni funkcję konsultora Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Częsz jest ponadto redaktorem serii naukowej Teologia Patrystyczna, Wydawnictwa WT UAM, autorem książek poświęconych nauczaniu Ojców Kościoła na temat Ducha Świętego, a także wielu artykułów naukowych z dziedziny teologii.

Wspólne rekolekcje Episkopatu odbywają się od 1946 roku. Po raz pierwszy biskupi zebrali się na nich z inicjatywy prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. Od 1950 roku odbywają się one regularnie.

Wspólne rekolekcje Episkopatu odbywają się od 1946 roku. Po raz pierwszy biskupi zebrali się na nich z inicjatywy prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. Od 1950 roku odbywają się one regularnie.

Równolegle z rekolekcjami dla Episkopatu Polski na Jasnej Górze trwać będą także rekolekcje dla kierowców biskupów, co było pomysłem samych kierowców. Zwyczaj ten został zapoczątkowany w 1994 roku i z kilkuletnią przerwą kontynuowany jest do dziś.

KEP

drukuj