O. Janusz Sok: Przybyliśmy dać świadectwo jedności

Podziękowanie o. Janusza Soka CSsR, prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

Całe życie człowieka jest pielgrzymowaniemSztuką zaś jest rozeznawanie w jakim kierunku iść, jakich dróg unikać, jakich przewodników się trzymać i gdzie przystanąć by nabrać sił.

My, pielgrzymi, dotarliśmy dziś tutajdo Rzymu, na grób św. Piotra, by podziękować za wiarę, która jest dla nas drogowskazem i radością, umocnieniem i źródłem ożywczym.  Przybyliśmy, by wyrazić wdzięczność za Wspólnotę Kościoła, która jest nam oparciem i przystanią, której na co dzień potrzebujemy i której pozostaniemy wierni.  Przybyliśmy, by dać świadectwo jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, któremu niesiemy dar modlitwy i wsparcia.

Dziękuję Ekscelencji, ks. Kardynałowi Tarcisio Bertone za przewodniczenie tej Mszy św. i posługę dla Kościoła Świętego. Dziękuję za krzepiące słowo, które przesłał nam w imieniu Ojca Świętego z okazji 20-lecia ewangelizacyjnej działalności Radia Maryja.

Dziękuję Ks. Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, arcybiskupom i biskupom. Dziękuję za słowa homilii – Ks. Abpowi Wacławowi Depo. Dziękuję kapłanom, osobom konsekrowanym i wszystkim Wam, drodzy pielgrzymi – kochana Rodzino Radia Maryja, że jesteśmy razem w dobrych i trudnych chwilach.

Przekazuję serdeczne pozdrowienia o. Generała Zgromadzenia Redemptorystów, który z racji wcześniej zaplanowanego wyjazdu poza Italię, łączy się z nami jedynie duchowo.

Błogosławiony Janie Pawle II wspieraj nas, na naszych drogach życia, byśmy byli mądrzy i wytrwali. Byśmy umieli iść także pod wiatr – jeśli trzeba.

Boże, daj nam siły, przymnóż wiary – ufnej i wytrwałej. Jakże nam potrzeba dzisiaj takiej wiary! Błogosławiony Janie Pawle II, bądź – jak zawsze – z nami i umocnij nasza jednosc w Kosciele z Twoim umilowanym Nastepcą”!

Słowo podziękowania ze strony O. Janusza Soka, Prowincjała Polskiej Prowincji Warszawskiej Redemptorystów:


Pobierz Pobierz

drukuj