Ks. kard. Bertone: Pan wie, ile dobra zostało zasiane przez Radio Maryja

Przemówienie JE ks. kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej

Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie,Drodzy Bracia i Siostry!

Na początku tej uroczystej celebracji pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich tu obecnych, a szczególnie Biskupów, Przełożonych Redemptorystów i moderatorów Rodziny Radia Maryja.

Przybyliście tu licznie, z Polski i innych Krajów, odpowiadając na apel Papieża Benedykta XVI, by w Roku wiary odbywać specjalne pielgrzymki do Rzymu i do Ziemi Świętej. Pielgrzymki te są swoistym wyrazem wiary osobistej i wspólnotowej, świadectwem miłości Boga i bliźniego, znakiem nadziei, że droga życia w zawierzeniu miłosiernym dłoniom Ojca niebieskiego znajdzie swój cel. Dlatego przychodzicie do grobu św. Piotra Apostoła, do pamiątek po wielu świętych z każdej epoki, a pośród nich do wielkiego Papieża, błogosławionego Jana Pawła II, aby uczyć się od nich wiary. Wiara bowiem, poza poznaniem prawdy, jest nade wszystko osobistym, żywym spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem.

Wy, drodzy bracia, w sposób szczególny chcecie dziś dziękować Bogu za dwadzieścia lat działalności Radia Maryja w Polsce i prosić o błogosławieństwo na przyszłość tej rozgłośni, jak też TV TRWAM. Pan wie ile dobra zostało posiane w sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie Ewangelii, katechezę, informację o życiu Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i podróży papieskich. Z serca przyłączam się do waszego dziękczynienia!

W dzisiejszym świecie radio i telewizja stały się środkami nie tylko informacji, ale coraz bardziej komunikacji i formacji. Jako takie są poważnymi narzędziami nowej ewangelizacji, tzn. głoszenia Chrystusa w sposób dostosowany do kultury, do wymagań i do wrażliwości dzisiejszego człowieka. Aby mogły skutecznie spełniać tę misję trzeba, by osoby zaangażowane – kierownictwo, redaktorzy i sami słuchacze – byli natchnionymi Duchem Świętym, wiernymi naśladowcami Chrystusa, gotowymi świadczyć o Nim z miłością wobec wszystkich, zarówno braci w wierze, jak i tych, którzy nie podzielają takich samych przekonań.

Dlatego, podczas tej Mszy św. proszę Pana, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i Apostoła Piotra, aby obficie odnowił swoje błogosławieństwo dla członków Rodziny Radia Maryja, aby radio i telewizja, które wspierają, były coraz bardziej skutecznymi środkami ewangelizacji, dla dobra ludzi, waszej Ojczyzny i Kościoła powszechnego.

Przemówienie JE ks. kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej:


Pobierz Pobierz

drukuj