fot. Marek Borawski

Ojciec św. pozdrowił pielgrzymów Radia Maryja

Liczna pielgrzymka Radia Maryja wzięła dziś udział w audiencji generalnej Ojca św. Benedykta XVI. Papież w języku polskim pozdrowił Rodzinę Radia Maryja i wszystkich polskich biskupów przybyłych z pielgrzymami do Watykanu.

Pielgrzymom towarzyszyli polscy hierarchowieWśród dostojników, przybyłych do Watykanu z pielgrzymką słuchaczy Radia Maryja z okazji jego 20-lecia byli ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp Andrzej Suski, biskup toruński, ks. bp Antoni Dydycz ordynariusz diecezji drohiczyńskiej oraz ks. bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. 

  • Rodzina Radia Maryja z Ojcem Św. Benedyktem XVI
    -„W Roku Wiary Ojciec Święty zaprasza do tego, by – razem z nim, następcą św. Piotra – wyznać wiarę. Zaprasza do Rzymu, do stóp apostolskich i do Ziemi Świętej” – powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

Zwracając się po polsku Ojciec św. Benedykt XVI powiedział: „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia Maryja, z biskupami. Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim jest zaczynem wiary, wewnętrznym impulsem do szukania Go” – powiedział Ojciec św.

W katechezie wygłoszonej podczas audiencji generalnej Ojciec św. powiedział, że w naszych czasach – opornych na wymiar transcendentny – możliwe jest wejście na drogę autentycznie religijnego sensu życia. Przydatne w tym celu jak mówił  Ojciec św. Benedykt XVI jest promowanie pewnego rodzaju pedagogiki pragnienia, zarówno dla poszukujących jak i wierzących.

Ta pedagogika obejmuje dwa aspekty; uczenie się na nowo smaku autentycznych radości życia. Ojciec św. tłumaczył, że „Wychowanie od najmłodszych lat we wszystkich dziedzinach życia – rodzinie, przyjaźni, rezygnacji z własnego ja to wytwarzanie skutecznych  „przeciwciał” przeciwko rozpowszechnionej dzisiaj banalizacji i spłaszczeniu”.

Z kolei drugim aspektem, który idzie w parze z poprzednim, jest niezadowalanie się nigdy tym, co już zostało osiągnięte. Nie pozwólmy, aby zatrzymały nas trudności, które pochodzą z naszego grzechu – apelował papież.

W związku z tym nie możemy zapominać, że dynamika pragnienia jest zawsze otwarta na odkupienie,  nawet wtedy gdy kieruje się ona na manowce.

-Nawet w otchłani grzechu nie gaśnie w człowieku ta iskra, która pozwala mu rozpoznać prawdziwe dobro. Skosztować go, a tym samym rozpocząć na nowo drogę, prowadzącą w górę, na której Bóg poprzez dary Jego łaski zawsze udziela pomocy. Wszyscy musimy przejść drogą oczyszczenia i uzdrowienia pragnienia. Jesteśmy pielgrzymami zmierzającymi do niebieskiej ojczyzny, do tej pełni dobra, dobra wiecznego, którego już nic nam nie wyrwie. Nie chodzi więc o stłumienie pragnienia, które jest w sercu człowieka, ale o uwolnienie go tak, aby osiągnęło swoją prawdziwą wysokość. Kiedy w pragnieniu otworzy się okno na Boga, to już jest to znak obecności wiary w duszy, wiary będącej łaską Boga – powiedział Ojciec św. Benedykt XVI.

Na dzisiejsze  spotkanie z papieżem przybyło ponad 10 tysięcy słuchaczy Radia Maryja z Polski i różnych zakątków świata.

Spotkanie z Ojcem św. poprzedziła uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo- Metropolita Częstochowski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.

Za dar pielgrzymowania do Stolicy Apostolskiej podziękował także o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.

– „Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Matce Najświętszej, że możemy być tutaj u stóp apostolskich na wezwanie Ojca świętego, by w Roku Wiary wyznać ją tu razem z Piotrem naszych czasów” – powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

Pielgrzymi będą modlić się także przy relikwiach bł. Jana Pawła II, by z Domu Ojca błogosławił Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

RIRM

drukuj