2005 Niemcy

Kolonia, 16-21 sierpnia 2005 r.

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)

Spotkanie młodych zaledwie w cztery miesiące po śmierci ukochanego Jana Pawła II okazało się spotkaniem młodych z dwoma Papieżami. Przed katedrą w Kolonii zawisły dwa olbrzymie postery z wizerunkami Jana Pawła II i Benedykta XVI. Papież z Niemiec mówił o odkryciu prawdziwego oblicza Boga. Adoracja Najświętszego Sakramentu na Marienfeld brzmiała rozmodloną ciszą setek tysięcy młodych. To znak. Młodzi wpatrzeni w oblicze Jezusa odkrywali sens i znaczenie Eucharystii, o której tak wiele mówił w homilii kończącej XX ŚDM Benedykt XVI: „Nie dajcie się odwieść od udziału w niedzielnej Eucharystii i pomóżcie również innym w jej odkryciu”.

MS

drukuj