Biskupi Rzymu wyniesieni na ołtarze

Jan Paweł II jest 11. Następcą św. Piotra, który oficjalnie został uznany
za błogosławionego, a tym samym będzie mógł doznawać publicznego kultu. W sumie
dotąd aż 88 biskupów Rzymu zostało w Kościele katolickim wyniesionych na
ołtarze, w tym 78 czczonych jest jako święci. Warto dodać, że w Kongregacji ds.
Kanonizacyjnych toczą się kolejne procesy beatyfikacyjne Papieży, którzy zmarli
w opinii świętości.

Kościół katolicki od początku swego istnienia dokonywał orzeczeń w kwestii
świętości poszczególnych osób, w tym biskupów Rzymu. Pierwotny kult świętych
rodził się spontanicznie, a wyrażany był przede wszystkim przez gromadzenie się
na ich grobach na modlitwie i Eucharystii. Wpisywanie ich imion do kalendarza
gminy, tak samo jak ich przekazywanie innym gminom nie dokonywało się bez
aprobaty biskupa, który przewodził danej gminie chrześcijańskiej. Owa aprobata
stanowiła pierwotną formę kanonizacji. Ona właśnie dotyczy zdecydowanej
większości papieży czczonych w Kościele katolickim jako święci.

"Santo subito"

Największa liczba świętych papieży przypada na pierwsze wieki chrześcijaństwa.
Spośród pierwszych 35 biskupów Rzymu, począwszy od św. Piotra (ok. 30-64) aż do
św. Juliusza I (337-352), wszystkich uznano za świętych. Podstawowym argumentem
była w tych przypadkach nie tylko wypływająca z miłości do Chrystusa doskonałość
moralna, ale także poniesione za Niego męczeństwo. Były to bowiem wieki
prześladowania Kościoła, w którym następcy św. Piotra odgrywali przewodnią rolę.
Za ostatniego męczennika w gronie papieży uznaje się św. Marcina I (649-653).

Warto zwrócić uwagę, że spośród 58 pierwszych biskupów Rzymu, aż do pontyfikatu
św. Sylweriusza (536-537), tylko 4 nie zaliczono w poczet świętych. Znaczna
liczba świętych papieży przypada również na wieki następne. Także w owym czasie
punktem wyjścia do wpisania któregoś z nich do katalogu świętych była
spontaniczna cześć wiernych. Przykładem może być św. Grzegorz I Wielki
(590-604), pierwszy papież z zakonu benedyktynów, który ogłoszony został świętym
przez aklamację Rzymian za pomocą słynnego "Santo subito".
Od VI wieku z następnych czternastu stuleci tylko 24 papieży uznano za świętych.
Większość z nich (21) żyło między VII a XI wiekiem. Spośród następców św.
Piotra, których pontyfikaty przypadły między 1085 a 1978 rokiem, tylko 4 uznano
za świętych, zaś 10 czci się dziś jako błogosławionych.
Jednym z powodów powyższego z pewnością stał się fakt, że w 1171 roku Papież
Aleksander III (1159-1181) zastrzegł dla Stolicy Apostolskiej zezwolenie na
oddawanie publicznego kultu osobom, które zmarły w opinii świętości,
zapoczątkowując tym samym stosowanie surowych procedur przy jej orzekaniu. W
1588 roku Papież Sykstus V (1585-1590) utworzył Kongregację Obrzędów, której
powierzył prowadzenie procesów kanonizacyjnych.

Beatyfikacje

Nieco inna jest historia beatyfikacji, która jako forma zezwolenia na kult
publiczny, ograniczony co do miejsca i czasu, pojawiła się dopiero w
średniowieczu i leżała przede wszystkim w gestii biskupów. Dopiero w 1515 roku
Papież Leon X (1513-1521) zastrzegł beatyfikację dla Stolicy Apostolskiej. Z
kolei w 1634 roku na mocy breve "Coelestis Hierusalem coves" Papież Urban VIII
(1623-1644) wprowadził dwie odrębne procedury – beatyfikacyjną i kanonizacyjną.

Przyjmuje się, że pierwszym oficjalne beatyfikowanym przez Ojca Świętego
biskupem Rzymu był bł. Grzegorz X (1271-1276). Jego aktu beatyfikacji dokonał
Papież Klemens XI (1700-1721) 12 września 1713 roku. Od tego czasu
beatyfikowanych zostało jeszcze 9 następców św. Piotra. Aż trzech z nich wyniósł
na ołtarze Papież Leon XIII (1878-1903), po dwóch Pius IX (1846-1878) oraz Jan
Paweł II (1978-2005), który 3 września 2000 roku beatyfikował właśnie Piusa IX
oraz Jana XXIII (1958-1963).

Procesy beatyfikacyjne

Obecnie toczą się procesy 6 następców św. Piotra. W lutym 1931 roku w zakonie
dominikanów rozpoczął się proces beatyfikacyjny Benedykta XIII (1724-1730),
któremu od 1998 roku Jan Paweł II nadał tytuł Sługi Bożego. W tym samym roku
papież z Polski obdarzył mianem "czcigodnego" Benedykta XII (1334-1342),
drugiego Papieża "niewoli awiniońskiej". Ciekawostką jest fakt, że Papież ten w
zakonie cystersów czczony jest jako błogosławiony, a jego wspomnienie obchodzi
się tam 25 kwietnia.
W 1965 roku Paweł VI (1963-1978) otworzył proces Piusa XII (1939-1958). Dekret o
heroiczności cnót tego Papieża promulgował Benedykt XVI 19 grudnia 2009 roku – w
tym samym dniu co analogiczny dekret dotyczący Jana Pawła II. Z kolei Jan Paweł
II (1978-2005) w 1993 roku otworzył proces beatyfikacyjny Pawła VI. W 2002 roku
w diecezji Bellono rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła I (1978). Faza
diecezjalna zakończyła się 11 listopada 2006 roku i dokumentacja przekazana
została do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Od 15 sierpnia 2007
roku w diecezji Savona-Noli toczy się proces beatyfikacyjny Papieża Piusa VII
(1800-1823).
Podstawowym argumentem przemawiającym za wszczęciem procesu beatyfikacyjnego
jest przekonanie o świętości. Nie oznacza to jednak szybkiego rozpoczęcia
takiego procesu, nawet w przypadku biskupów Rzymu. Przykładem może być Papież
Urban II (1088-1099), który choć doznawał czci przez stulecia, beatyfikowany
został dopiero przez Leona XIII (1878-1903) w 1881 roku.
Sebastian Karczewski

ŚWIĘCI BISKUPI RZYMU

Pierwsze wieki chrześcijaństwa:
1. św. Piotr (ok. 30-64)
2. św. Linus (ok. 67-76)
3. św. Klet (ok. 76-88)
4. św. Klemens I (ok. 88-97)
5. św. Ewaryst (ok. 97-105)
6. św. Aleksander I (ok. 105-115)
7. św. Sykstus I (ok. 115-125)
8. św. Telesfor (125-136)
9. św. Hygin (ok. 136-140)
10. św. Pius I (ok. 140-155)
11. św. Anicet (155-166)
12. św. Soter (ok. 166-174)
13. św. Eleuteriusz (ok. 174-189)
14. św. Wiktor I (ok. 189-199)
15. św. Zefiryn (ok. 199-217)
16. św. Kalikst I (217-222)
17. św. Urban I (222-230)
18. św. Poncjan (230-235)
19. św. Anterus (235-236)
20. św. Fabian (236-250)
21. św. Korneliusz (251-253)
22. św. Lucjusz (253-254)
23. św. Stefan I (254-257)
24. św. Sykstus II (257-258)
25. św. Dionizy (259-268)
26. św. Feliks I (269-274)
27. św. Eutychian (ok. 274-283)
28. św. Kajus (283-296)
29. św. Marcelin (296-304)
30. św. Marceli I (308-309)
31. św. Euzebiusz (309-310)
32. św. Milcjades (ok. 310-314)
33. św. Sylwester I (314-335)
34. św. Marek (336)
35. św. Juliusz I (337-352)
36. św. Damazy I (366-384)
37. św. Syrycjusz (384-399)
38. św. Anastazy I (399-401)
39. św. Innocenty I (401-417)
40. św. Zozym (417-418)
41. św. Bonifacy I (418-422)
42. św. Celestyn I (422-432)
43. św. Sykstus III (432-440)
44. św. Leon I Wielki (440-461)
45. św. Hilary (461-468)
46. św. Symplicjusz (468-483)
47. św. Feliks II (483-492)
48. św. Gelazy I (492-496)
49. św. Symmach (498-514)
50. św. Hormizdas (514-523)
51. św. Jan I (523-526)
52. św. Feliks III (526-530)
53. św. Agapit I (535-536)
54. św. Sylweriusz (536-537)

Wiek VII:
1. św. Grzegorz I Wielki (590-604)
2. św. Bonifacy IV (604-615)
3. św. Deusdedit (615-618)
4. św. Marcin I (649-653)
5. św. Eugeniusz I (654-657)
6. św. Witalian (657-672)
7. św. Agaton (678-681)
8. św. Leon II (682-683)
9. św. Benedykt II (684-685)
10. św. Sergiusz I (687-701)

Wiek VIII:
1. św. Grzegorz II (715-731)
2. św. Grzegorz III (731-741)
3. św. Zachariasz (741-752)
4. św. Paweł I (757-767)

Wiek IX:
1. św. Leon III (795-816)
2. św. Paschalis I (817-824)
3. św. Leon IV (847-855)
4. św. Mikołaj I Wielki (858-867)
5. św. Hadrian III (884-885)

Wiek XI:
1. św. Leon IX (1049-1054)
2. św. Grzegorz VII (1073-1085)

Wiek XIII:
1. św. Celestyn V (1294)

Wiek XVI:
1. św. Pius V (1566-1572)

Wiek XX:
1. św. Pius X (1903-1914)

BŁOGOSŁAWIENI BISKUPI RZYMU

Wiek XI:
1. bł. Wiktor III (1086-1087) – beat. 23 sierpnia 1887 r. przez Leona XIII
2. bł. Urban II (1088-1099) – beat. 14 lipca 1881 r. przez Leona XIII

Wiek XII:
1. bł. Eugeniusz III (1145-1153) – beat. 28 grudnia 1872 r. przez Piusa IX

Wiek XIII:
1. bł. Grzegorz X (1271-1276) – beat. 12 września 1713 r. przez Klemensa XI
2. bł. Innocenty V (1276) – beat. 13 marca 1898 r. przez Leona XIII

Wiek XIV:
1. bł. Benedykt XI (1303-1304) – beat. 24 kwietnia 1736 r. przez Klemensa XII
2. bł. Urban V (1362-1370) – beat. 10 marca 1870 r. przez Piusa IX

Wiek XVII:
1. bł. Innocenty XI (1676-1689) – beat. 7 października 1956 r. przez Piusa XII

Wiek XIX:
1. bł. Pius IX (1846-1878) – beat. 3 września 2000 r. przez Jana Pawła II

Wiek XX:
1. bł. Jan XXIII (1958-1963) – beat. 3 września 2000 r. przez Jana Pawła II

Wiek XXI:
1. bł. Jan Paweł II (1978-2005) – beat. 1 maja 2011 r. przez Benedykta XVI

drukuj