Związki partnerskie do premiera


Szanowny Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warszawa

Szanowny panie Premierze!

Stanowczo protestuję przeciwko wspieraniu przez Pana Premiera i część Rady Ministrów projektów ustaw, które zmierzają do prawnego zrównania związków osób tej samej płci z małżeństwem i rodziną w ramach tzw. związków partnerskich.

Uważam, że takie projekty są dyskryminujące dla polskich rodzin i małżeństw, gdyż zrównuje je z dewiacyjnymi formami zachowań, które  w żaden sposób nie mogą  nie mogą stać się podstawą funkcjonowania jedynej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Uregulowanie związków partnerskich obniży stopę zawierania małżeństw, jak pokazują doświadczenia innych krajów, im niższa stopa zawierania małżeństw, tym niższy wskaźnik urodzeń – co pogorszy  perspektywę demograficzną Polski.

Małżeństwo  jako związek kobiety z mężczyzną, ze względu na swą niepowtarzalną rolę społeczną,  przez tysiąc lat polskiej historii cieszyło się przywilejami i ochroną prawną.

Rolą państwa jest  kształtowanie odpowiedzialnych obywateli jako czynnika zwiększającego potencjał kapitału społecznego kraju, związki nieformalne są ze swego założenia akceptacją dla tymczasowości, ograniczonego zaufania i ograniczonej odpowiedzialności pozostających w nich osób.

Art. 18 Konstytucji RP gwarantuje szczególną ochronę prawną małżeństwa opartemu na związku między kobietą  a mężczyzną, wbrew żądaniom agresywnych grup, które czyniąc z homoseksualizmu ideologię, dążą do prawnej degradacji małżeństwa i rodziny.

W związku z tym, że Rada Ministrów powinna stać na straży porządku konstytucyjnego Polski, zwracam się do Pana z apelem o oficjalne wycofanie poparcia dla działań, które zmierzają do prawnego zrównania małżeństw ze związkami tzw. „partnerskimi”

Z poważaniem

(podpis)

drukuj