fot. pixabay.com

ZUS: aby otrzymać zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba złożyć wniosek

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje jej zwrot. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek do 1 czerwca 2023 roku – przekazał Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami 1 czerwca jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek zostanie automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS-u.

Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

– Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia, zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek o zwrot na PUE ZUS będzie udostępniony w widoku Dokumenty i wiadomości, sekcja dokumenty robocze – wyjaśnił rzecznik ZUS.

Zwrócił uwagę, że jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata, a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, od wtorku (30 maja 2023 roku) płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie.

– Może to zrobić wybierając wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji dokumenty robocze. Dokument ten należy wypełnić wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA – podkreślił Paweł Żebrowski.

Jak zaznaczył, przedsiębiorcy powinni również zweryfikować, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest poprawny lub wprowadzić go ręcznie.

PAP

drukuj