Wysłuchanie publiczne ,,Jeden z nas’’ w kwietniu

Na 10 kwietnia 2014 roku w Parlamencie Europejskim zaplanowane zostało wysłuchanie publiczne Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”, której celem jest niedopuszczenie do finansowania aborcji (czyli zabijania dzieci nienarodzonych) i eksperymentów na ludzkich embrionach z budżetu Unii Europejskiej.  

Z dniem 27 lutego Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z nas” zakończyła proces dostarczania Komisji Europejskiej zweryfikowanych podpisów oraz dopełniania wszelkich niezbędnych czynności, które należały do obowiązków inicjatorów projektu. Obecnie trwają przygotowania do wysłuchania publicznego, które za niespełna miesiąc będzie miało miejsce w Parlamencie Europejskim.

W tym momencie trwają bardzo intensywne konsultacje eksperckie, bo jak wiemy Komisja Europejska nie dopuściła możliwości powołania ekspertów na całym wysłuchaniu publicznym. Jedynie komitet obywatelski inicjatywy będzie mógł występować i bronić tej propozycji prawnej, a w związku z tym my się konsultujemy na obecnym etapie z ekspertami, którzy pomagają nam się przygotowywać do tego wysłuchania – poinformował Jakub Bałtroszewicz, członek komitetu obywatelskiego i wykonawczego „Jeden z nas”.

Najbliższe spotkanie polskiej komisji eksperckiej dotyczące tej sprawy odbędzie się w poniedziałek 17 marca. Podobne spotkania mają mieć miejsce również w Brukseli i w Paryżu, w przeciągu dwóch kolejnych tygodni. W przygotowania zaangażowani są eksperci ze wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej.

Komisja Europejska od momentu wysłuchania publicznego będzie miała około miesiąca czasu na podjęcie decyzji dotyczącej tego, czy projekt Inicjatywy ,,Jeden z nas’’ zostanie przyjęty pod obrady Parlamentu Europejskiego.

Prawdopodobnie jeden miesiąc będzie potrzebowała Komisja Europejska, żeby zdecydować czy propozycja prawna Inicjatywy ,,Jeden z nas’’, poparta przez niemal dwa miliony obywateli Unii Europejskiej, będzie dalej procedowana w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego i będzie miała szansę stać się prawem, czy też Komisja Europejska zdecyduje inaczej, ale jeżeli tak się stanie, jeżeli ta inicjatywa zostanie odrzucona, to jednoznacznie pokaże to, że to narzędzie zapisane w Traktacie Lizbońskim, które miało Unię Europejską demokratyzować jest de facto fasadowe, a obywatele tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego dowiedzą się, że Unia Europejska nie jest zainteresowana demokratyzacją tej instytucji – zaznaczył Jakub Bałtroszewicz.

Decyzja dotycząca przyjęcia projektu ,,Jeden z nas’’ zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej.

,,Jeden z Nas” jest jedną z pierwszych zarejestrowanych 11 maja 2012 r. w Brukseli Europejskich Inicjatyw Obywatelskich – instytucji tzw. „demokracji uczestniczącej” dla obywateli Unii Europejskiej przewidzianej w traktacie lizbońskim. Inicjatywa sprzeciwia się finansowaniu ze środków Unii Europejskiej tzw. aborcji oraz wszelkich doświadczeń i badań na ludzkich zarodkach.

RIRM

drukuj