Wpisy

PE: Problem negocjacji budżetowych

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim europosłowie zajęli się problemem stanu negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, zasobów własnych i planu odbudowy. Padło m.in. pytanie o sprawę praworządności, która nie jest jeszcze rozwiązana na poziomie trilogów. Politycy unijni chcą wypracować międzyinstytucjonalne porozumienie, ale widząc różne podejścia do problemu interpretacji pojęcia praworządność nie jest to niestety proste w Unii.

R. Biedroń domaga się od PE potępienia wyroku polskiego TK w sprawie . tzw. aborcji eugenicznej

Robert Biedroń chce, by Parlament Europejski potępił wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. tzw. aborcji eugenicznej. W ocenie Roberta Biedronia, orzeczenie TK ogranicza prawa człowieka, a ,,w Polsce nastąpił regres, jeżeli chodzi o nabyte prawa kobiet”. Europoseł Wiosny wystąpił w tej sprawie z inicjatywą rezolucji.

W PE po raz kolejny o aborcji

Parlament Europejski dyskutuje nad sprawozdaniem w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dokument wyszedł z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Chodzi m.in. o zachowanie parytetu płci podczas obsady stanowisk mających wpływ na procesy decyzyjne we Wspólnocie, ale nie tylko. Wielu europosłów opowiada się w dokumencie za opracowaniem, jak to określają, ambitnej strategii na rzecz równouprawnienia osób LGBTI.

Parlament Europejski debatował na temat brutalności policji w UE

Rzeczywistym łamaniem praworządności jest na przykład autoryzowanie przez państwo nadużyć policji na dużą skalę – ocenił europoseł Patryk Jaki podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Wczorajsza dyskusja o działaniach policji miała związek ze sprawą śmierci obywatela Słowacji, który dwa lata temu został zatrzymany na lotnisku w Belgii. Po brutalnych działaniach tamtejszej policji, mężczyzna zmarł kilka dni później w wyniku zatrzymania akcji serca.

PE debatował nad reformą polityki rolnej Unii

Parlament Europejski debatował nad reformą polityki rolnej Unii. Europosłowie wskazywali, że powinna ona gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, zapewniać godne warunki życia na wsi, odpowiednie ceny dla producentów i hodowców oraz służyć transformacji ekologicznej.