Wpisy

W Parlamencie Europejskim odbędzie się dziś debata nt. praworządności w Polsce oraz tzw. stref wolnych od LGBT

W Parlamencie Europejskim odbędzie się dziś debata nt. praworządności w Polsce oraz tzw. stref wolnych od LGBT. Europosłowie pochylą się m.in. nad raportem krytykującym nasz kraj, który przygotował szef Komisji Wolności Obywatelskich PE. Projekt dokumentu wskazuje na ciągłe pogarszanie się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych w Polsce.

Europosłowie z komisji środowiska PE zagłosują dziś nad ostatecznym kształtem projektu sprawozdania dotyczącego celu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku

Europosłowie z komisji środowiska Parlamentu Europejskiego będą głosować dziś nad ostatecznym kształtem projektu sprawozdania dotyczącego celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r. Podczas wczorajszych głosowań komisja pochyliła się nad poprawkami za podwyższeniem celu redukcji emisji do 2030 roku do 60 procent.

Parlament Europejski wznawia prace

Zgodnie z kalendarzem prac Parlamentu Europejskiego, od dnia dzisiejszego koniec wakacyjnej przerwy dla europosłów. Poniedziałek to dzień w którym oficjalnie rozpoczyna się tydzień prac komisji parlamentarnych. Z pewnością będzie okazja powrócić do sprawy wieloletniego unijnego budżetu mając na uwadze ostatnią sesję plenarną, podczas której europarlament nie zgodził się na porozumienie wypracowane podczas szczytu w Brukseli.