fot. flickr.com

Większość szkół pracuje stacjonarnie

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podsumował pierwsze dni powrotu dzieci do szkół. Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy zdali egzamin. Większość szkół pracuje w trybie stacjonarnym. W skali całego kraju zaledwie 44 placówki oświatowe pracują zdalnie, a 33 w tzw. trybie mieszanym.

1 września dzieci powróciły do stacjonarnej nauki. Obecnie w tym trybie pracuje niemal 100 procent szkół.

– Prawie 100 procent placówek funkcjonuje w trybie stacjonarnym czy przytłaczająca większość z nich. Część tych placówek już po pierwszych kilku dniach, kiedy po decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego przeszła na nauczanie zdalne, wróciła już od poniedziałku do zajęć stacjonarnych – mówił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Zaledwie kilkadziesiąt placówek pracuje w trybie innym niż stacjonarny.

– Na te 48,5 tysiąca placówek zaledwie kilkadziesiąt było zmuszone do tego, żeby przejść na tryb zdalny bądź mieszany – powiedział Dariusz Piontkowski.

Tak dobry wynik to efekt właściwego przygotowania zarówno dyrektorów szkół jak i nauczycieli.

– Opracowaliśmy zasady funkcjonowania szkół w okresie epidemii. Zrobiliśmy to podobnie, a nawet i dużo wcześniej niż większość krajów europejskich, wzorując się trochę na doświadczeniach tych państw, które nie przerwały nauki stacjonarnej. Mam tu na myśli Islandię oraz Szwecję – wskazał szef resortu edukacji.

Co do nauczania zdalnego to Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe rozporządzenie. Lekcje mają być skrócone do 30 minut. Co więcej, pojawi się także indywidulane nauczanie on-line, ale tylko na wniosek rodziców.

– To rozwiązanie, które pozwala w przypadku nauczania indywidualnego, gdy jest to orzeczenie poradni, aby przynajmniej część zajęć na wiosek rodzica, to wyraźnie chcę podkreślić, szkoła nie może narzucić takiego trybu, ale na wniosek rodzica może zdecydować się na kształcenie indywidualne w trybie zdalnym, tak aby nie było bezpośredniego kontaktu nauczyciela z dzieckiem, jeżeli ma to uzasadnienie epidemiczne – podsumował Dariusz Piontkowski.

TV Trwam News

drukuj