fot. PAP/Darek Delmanowicz

MEN opublikowało wytyczne dot. przedszkoli i żłobków, które będą obowiązywały 6 maja

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne, które będą obowiązywały między innymi w przedszkolach i żłobkach od 6 maja. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

Resort zaapelował również do samorządów, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mogą pogodzić pracy z opieką w domu.

To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych – wskazała Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– Apelujemy przede wszystkim do samorządów, aby w pierwszej kolejności z tej opieki mogły korzystać te dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia czy służb mundurowych, a także pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. To ważna decyzja, która jest w pewnym sensie elementem działań rządu odmrażających gospodarkę, bo powrót najmłodszych dzieci do przedszkoli czy żłobków pozwoli rodzicom na to, aby mogli wrócić do pracy. Oczywiście kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo zarówno samych dzieci, jak i nauczycieli, ale także dyrektorów i rodziców, dlatego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnych przygotowaliśmy wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących te placówki – powiedziała Anna Ostrowska.

Zgodnie z wytycznymi zaleca się m.in., aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. Chodzi też o zmniejszenie liczebności grup.

Ponadto dyrektor placówki ma zapewnić sprzęt i środki higieny oraz monitorować prace porządkowe. Ma także przygotować procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i przeszkolić pracowników w zakresie ich stosowania.

 

RIRM

drukuj