Minister edukacji wręczyła uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia


Ponad 80 uczniów odebrało dzisiaj Stypendia Ministra Edukacji Narodowej z rąk minister Anny Zalewskiej. Stypendia zostały przyznane za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016-2017. Minister wręczyła także dyplomy i nagrody szesnastu nauczycielom, laureatom konkursu „Nauczyciel-Innowator”.

W tym roku MEN przyznało stypendia 386 zdolnym uczniom. 86 z nich odebrało stypendia podczas dzisiejszej uroczystości w Kancelarii Premiera.

„Czuję ogromne wzruszenie i zaszczyt, że mogę się dzisiaj z wami spotkać. (…) Bardzo się cieszę, że możemy o was mówić i wam dziękować” – powiedziała minister do uczestników uroczystości.

„Dziękujemy wam nie tylko za wasze talenty, ale również za waszą pracę i za pracę waszych rodziców i nauczycieli. Zawsze żartujemy, że człowiek zdolny, to człowiek ze specjalnymi potrzebami, który wymaga specjalnych metod wychowawczych, nie tylko czasu, by zdolności podsycać i rozwijać, ale również by wspierać jego emocje i ambicje” – powiedziała Anna Zalewska.

Jak zaznaczyła, młodym, zdolnym ludziom „trzeba mówić, że oprócz ambicji i zdolności jest cudowne normalne życie, są rodzice, przyjaciele, że trzeba być zwyczajnie szczęśliwym”.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest uczniom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia, w szczególności: zostali laureatami międzynarodowej olimpiady, laureatami i finalistami olimpiady przedmiotowej lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim. Otrzymać je mogą także uczniowie, którzy są laureatami konkursu na pracę naukową lub uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Stypendystami ministra mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończyli szkołę ponadgimnazjalną. Stypendium to 3 tys. zł jednorazowej nagrody.

Organizatorem konkursu „Nauczyciel-Innowator” był resort edukacji. Wyróżnieni w konkursie to przedstawiciele kadry pedagogicznej, którzy przygotowali najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

PAP/RIRM

drukuj