Watykan zawarł porozumienie z Republiką Środkowoafrykańską

Stolica Apostolska zawarła porozumienie ramowe z Republiką Środkowoafrykańską. Dotyczy ono kwestii będących przedmiotem obopólnego zainteresowania i ustanawia ramy prawne wzajemnych relacji między państwem a Kościołem.

Jak czytamy w watykańskim komunikacie prasowym, obie strony, zachowując własną niezależność i autonomię, zobowiązują się do współpracy na rzecz moralnego, duchowego i materialnego rozwoju osoby ludzkiej oraz w promowaniu dobra wspólnego.

Umowę podpisali w stołecznym Bangi nuncjusz apostolski w Republice Środkowoafrykańskiej ks. abp Franco Coppola oraz szef tamtejszej dyplomacji Charles Armel Doubane.

Radio Watykańskie/RIRM

drukuj