fot. PAP/EPA

Papież do chrześcijan: Idźmy drogą pojednania i dialogu

Papież Franciszek podczas środowych nieszporów z okazji zakończenia 50. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wzywał przedstawicieli różnych wyznań: „Idźmy naprzód na naszej drodze pojednania i dialogu, wspierani heroicznym świadectwem wielu braci i sióstr”.

W homilii podczas nabożeństwa w rzymskiej bazylice Świętego Pawła za Murami papież Franciszek powiedział: „Możemy dziś zadać sobie pytanie: w jaki sposób głosić Ewangelię pojednania po wiekach podziałów?”.

Wskazał przykład świętego Pawła i jego, jak mówił, „rewolucji”.

„Jest to odwieczna chrześcijańska rewolucja: byśmy już nie żyli dla siebie, dla naszych interesów i tego, jak będziemy postrzegani, ale na obraz Chrystusa, dla Niego i zgodnie z Nim, z Jego miłością i w Jego miłości” – wyjaśnił Ojciec Święty.

Zaznaczył, że dla Kościoła katolickiego i dla każdego wyznania chrześcijańskiego jest to zachęta, aby „nie opierać się na programach, na obliczeniach i korzyściach, nie polegać na możliwościach i modach danej chwili, ale poszukiwać drogi, zawsze spoglądając na krzyż Pana”.

„Tam jest nasz program życia. Jest to także zachęta do wyjścia z wszelkiej izolacji” – akcentował.

„Autentyczne pojednanie między chrześcijanami może się dokonać, kiedy będziemy umieli wzajemnie rozpoznać swoje dary i będziemy zdolni pokornie i pojętnie uczyć się jedni od drugich, nie czekając, aby inni najpierw nauczyli się od nas” – mówił Papież.

„Wraz z Pawłem możemy powiedzieć: >>To, co dawne, minęło<<” – dodał papież Franciszek.

Następnie zauważył, że spojrzenie wstecz jest pomocne i potrzebne, by oczyścić pamięć. Ale – ostrzegł – jeśli skupiamy się na przeszłości, „zatrzymując się na przypominaniu doznanych krzywd i faktów, osądzając je jedynie według kryteriów ludzkich, może to sparaliżować i uniemożliwiać życie teraźniejszością”.

Papież nawiązał w homilii do obchodzonego w tym roku 500-lecia Reformacji. Przypominając swój udział w jego obchodach w Szwecji, uznał za znaczące osiągnięcie to, że „katolicy i luteranie mogą wspólnie upamiętniać wydarzenie, które podzieliło chrześcijan, a czynią to z nadzieją, szczególnie akcentując Jezusa i Jego dzieło pojednania”.

„Idźmy naprzód na naszej drodze pojednania i dialogu, wpierani heroicznym świadectwem wielu braci i sióstr zjednoczonych wczoraj i dziś w cierpieniu dla imienia Jezusa” – wezwał na zakończenie homilii Ojciec Święty.

W nieszporach w bazylice przy ołtarzu zbudowanym nad grobem świętego Pawła uczestniczyli między innymi reprezentanci Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, anglikańskiego arcybiskupa Canterbury, prawosławia. Śpiewały chóry Kaplicy Sykstyńskiej i Opactwa Westminster.

PAP/RIRM

drukuj