Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W dzisiejszej Ewangelii, historia Trzech Króli, którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem, aby oddać pokłon Mesjaszowi, nadaje świętu Objawienia Pańskiego „oddech” uniwersalności.

I tak właśnie oddycha Kościół, który pranie, aby wszystkie narody ziemi mogły spotkać Jezusa, doświadczyć Jego miłosiernej miłości.

Chrystus dopiero co się narodził, jeszcze nie umie mówić, a już wszystkie narody – reprezentowane przez Trzech Mędrców – mogą Go zobaczyć, rozpoznać i oddać Mu cześć. „Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon” (Mt 2,2), mówili Mędrcy do Heroda kiedy przybyli do Jerozolimy. Byli to ludzie prestiżowi, z odległych regionów i różnych kultur i wyruszyli w drogę do ziemi Izraela, aby oddać pokłon królowi, który się narodził. Kościół od zawsze widział w nich obraz całej ludzkości, a świętując Objawienie Pańskie chce prowadzić, z szacunkiem, każdego mężczyznę i każdą kobietę w tym świecie do Dzieciątka, które narodziło się dla zbawienia wszystkich.

W noc Bożego Narodzenia Jezus objawia się pasterzom, ludziom pokornym i wzgardzonym; to oni właśnie wnieśli trochę ciepła do zimnej groty betlejemskiej. Teraz przybywają Mędrcy z dalekich krajów, także oni są tajemniczo przyciągani przez to Dziecko.

Pasterze i Mędrcy bardzo różnią się od siebie; Ale jedno ich łączy: niebo. Pasterze z Betlejem biegną natychmiast, aby zobaczyć Jezusa nie dlatego, że byli wyjątkowo dobrzy, ale dlatego, że czuwali w nocy i patrząc w niebo ujrzeli znak, usłyszeli jego orędzie i poszli za nim. Podobnie Mędrcy: badali niebo, zobaczyli nową gwiazdę, zinterpretowali znak i wyruszyli w drogę. Pasterze i Mędrcy uczą nas, że aby spotkać Jezusa trzeba koniecznie umieć skierować spojrzenie ku niebu, nie skupiać się na sobie, ale mieć serce i umysł otwarty na horyzonty Boga, który zawsze nas zaskakuje, trzeba umieć przyjmować Jego przesłania i odpowiadać z gotowością i wielkodusznie.

Mędrcy, „Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali” (Mt 2,10). Także dla nas jest wielkim pocieszeniem zobaczenie gwiazdy, to znaczy poczucie się prowadzonymi i nie pozostawionymi własnemu losowi. A gwiazda Ewangelii, Słowo Pana, jak mówi Psalm: „jest lampą dla moich kroków… światłem na mojej ścieżce” (119,105). To światło prowadzi nas do Chrystusa. Nie słuchając Ewangelii, nie można się z Nim spotkać! Mędrcy, w istocie, idąc za gwiazdą, doszli do miejsca, gdzie był Jezus. A tu „zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją, upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2,11). Doświadczenie Trzech Króli zachęca nas, aby nie zadowalać się przeciętnością, nie wegetować, ale szukać sensu spraw, badać z pasją wielką tajemnicę życia. Uczy nas też, aby nie gorszyć się małością i ubóstwem, ale rozpoznawać majestat pokory i umieć przed nim uklęknąć.

Niech Dziewica Maryja, która przyjęła Mędrców w Betlejem, pomaga nam podnieść wzrok od samych siebie i pozwolić się prowadzić przez gwiazdę Ewangelii, by spotkać Jezusa, umieć uniżyć się i oddać Mu hołd. Możemy w ten sposób sprowadzić dla innych promień Jego światła i podzielić z nimi radość bycia w drodze.

Po Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

Dziś wyrażamy naszą duchową bliskość z braćmi i siostrami chrześcijańskiego Wschodu, katolikami i prawosławnymi, którzy świętują jutro Narodzenie Pana. Kierujemy do nich nasze najlepsze życzenia pokoju i dobra.

Przypominamy również, że Święto Trzech Króli jest Światowym Dniem Misyjnym Dzieci. Jest to święto dzieci, które przez swoje modlitwy i ofiary pomagają najbardziej potrzebującym rówieśnikom stając się misjonarzami i świadkami braterstwa i dzielenia się.

Kieruję moje pozdrowienie do was wszystkich, indywidualnych pielgrzymów, rodzin, grup i organizacji kościelnych z Włoch i innych krajów. W szczególności pozdrawiam wiernych z Acerry, Modeny i Terlizzi; Szkołę Sztuki Sakralnej z Florencji; młodzież z Międzynarodowego obozu „Lions Club”.

Szczególne pozdrowienie kieruję do tych, którzy organizują procesje historyczne i folklorystyczne związane w tym roku z Valle dell’Amaseno. Chciałbym także wspomnieć pochody Trzech Króli, które odbywają się w wielu miastach Polski, z szerokim udziałem rodzin i stowarzyszeń; a także żywą szopkę wykonaną na Capitolu przez UNITALSI i przez Braci Mniejszych, z udziałem osób niepełnosprawnych.

Życzę wszystkim szczęśliwego świętowania. Proszę nie zapominajcie o modlitwie za mnie. Smacznego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj