fot. o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

Kapituła Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o ewangelizacji młodych i z młodymi

„Ewangelizacja młodych i z młodymi. Młodzież, małżeństwo i rodzina” – to tytuł nowego planu pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów na latach 2017-21. Obradowała w dniach 23-26 stycznia 2016 r. w Rowach.

W nowym planie różne wymiary zaangażowania pastoralnego zostały ujęte w perspektywie szczególnej troski o młodzież i rodzinę. Decyzje dotyczą przede wszystkim przepowiadania słowa Bożego, duszpasterstwa parafialnego i sanktuaryjnego, duszpasterstwa młodzieżowego, powołaniowego, formacji ciągłej, współpracy ze świeckimi oraz zarządzania Prowincją.

Obrady inspirowane były adhortacją papieża Franciszka „Evangelii gaudium” oraz hasłem nowego sześciolecia wyznaczonym przez zakończoną w listopadzie 2016 r. Kapitułę Generalną całego Zgromadzenia: „Świadkowie Odkupiciela solidarni dla misji w zranionym świecie”.

W Kapitule udział wzięli redemptoryści pracujący zarówno w Polsce, jak też w wielu miejscach całego świata (Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji). Uczestnicy Kapituły (41 ojców, 2 braci i 2 kleryków). W spotkaniu udział wziął także Przełożony Generlany Redemptorystów, o. Michael Brehl CSsR, prezentując wyniki obrad Kapituły Generalnej oraz Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy, o. Jacek Zdrzałek CSsR.

W czasie obrad uczestnicy modlili się także za zamordowaną w Boliwii polską wolontariuszkę misyjną śp. Helenę Kmieć. Zginęła w Cochabamba w Boliwii, gdzie pracują siostry służebniczki dębickie i także polscy redemptoryści.

O Zgromadzeniu Redemptorystów 

Zgromadzenie Redemptorystów założył 9 listopada 1732 roku w Scala k. Neapolu św. Alfons Maria de Liguori (1696-1787). Jego celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę o przeobfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym duchowo, a szczególnie ubogim.

Pierwszym redemptorystą, który dotarł do Polski był św. Klemens Hofbauer (1751-1820). Redemptoryści podjęli w Warszawie niestrudzoną działalność duszpastersko-misyjną, która zyskała miano „nieustannej misji”. W 1808 r. władze Księstwa Warszawskiego zniosły klasztor i usunęły redemptorystów z Polski. W 1832 roku dotarli do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie piękny apostolat rozwijali m.in. św. Jan Neumann i bł. Franciszek Ksawery Seelos. W drugiej połowie XIX w. Zgromadzenie objęło prawie cały świat i dotychczas wydało 4 świętych i 15 błogosławionych.

Na terenach polskich na stałe redemptoryści osiedlili się w 1883 roku w Mościskach k. Przemyśla (obecnie Ukraina), dzięki staraniom Sługi Bożego O. Bernarda Łubieńskiego (1846-1933). Zgromadzenie rozwijało się tak dynamicznie, że w 1909 roku utworzono polską prowincję. W okresie międzywojennym polscy redemptoryści podjęli zaangażowanie misyjne w Argentynie, zaś w latach 70-tych XX wieku w Brazylii i Boliwii. Po roku 1989 otworzyły się możliwości pracy ewangelizacyjnej w krajach byłego ZSRR, gdzie obecnie polscy redemptoryści pracują w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi i Ukrainie.

Powołaniem redemptorystów jest pójście za Chrystusem Odkupicielem i głoszenie Dobrej Nowiny o obfitym odkupieniu ludziom religijnie najbardziej opuszczonym, szczególnie ubogim, poprzez misje ludowe i rekolekcje parafialne, a także poprzez misje zagraniczne. Znani są jako wytrawni misjonarze ludowi i kaznodzieje. Prowadzą również duszpasterstwo parafialne, a także specjalistyczne rekolekcje dla duchowieństwa, osób zakonnych i świeckich. Szczególnym zadaniem redemptorystów jest także szerzenie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Obecnie redemptoryści prowadzą w Polsce 16 parafii i opiekują się kilkoma sanktuariami. Podejmują także apostolstwo pióra prowadząc wydawnictwo i kwartalnik teologiczno-duszpasterski „Homo Dei”, rocznik naukowy „Studia redemptorystowskie” oraz drukarnię. Od 25 lat rozwijają w Polsce apostolat i oddziaływanie religijno-społeczne poprzez Radio Maryja, TV Trwam i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

Prowincja Warszawska prowadzi również własne międzynarodowe i dwuobrządkowe Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie, a także posiada nowicjat w Lubaszowej i postulat w Bardzie.

Obecnie Prowincja Warszawska Redemptorystów jest najliczniejszą w Zgromadzeniu, w Polsce posiada dwadzieścia cztery domy, a redemptoryści polscy pracują w 20 krajach na różnych kontynentach: w Argentynie, Brazylii, Boliwii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, w Burkina Faso, Australii, Rosji, Kazachstanie, Białorusi, Ukrainie, Czechach, Austrii, Niemczech, Danii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, a od niedawna także w Albanii.

Zgromadzenie Redemptorystów liczy obecnie około 4900 członków posługujących w 78 krajach na całym świecie. Polska prowincja, której władze znajdują się w Warszawie, liczy ok. 390 współbraci w 24 domach w kraju i 7 za granicą. Oprócz tego poza granicami Polski pracuje 64 polskich redemptorystów, którzy należą do innych prowincji. Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie.

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, Rowy

drukuj