fot. PAP/EPA

Papież: Jezus przypomina nam, że przede wszystkim należymy do Boga

Chrześcijanin jest powołany do aktywnego angażowania się w sprawy ludzkie i społeczne, nie przeciwstawiając Boga i cezara, ale oświecając rzeczywistości doczesne światłem, które pochodzi właśnie od Boga – mówił podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” Ojciec Święty Franciszek. Przypomniał też o liturgicznym wspomnieniu św. Jana Pawła II i zaapelował o modlitwę za misjonarzy oraz o pokój na świecie.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii Papież zwrócił uwagę, że wizerunek cezara wyryty na monecie, z jednej strony mówi nam, że mamy prawo czuć się w pełni, z prawami i obowiązkami, obywatelami państwa, ale z drugiej strony wizerunek ten symbolicznie każe zastanowić się nad innym obrazem, który jest odciśnięty w każdym człowieku, czyli obrazem Boga.

– Jezus wydobywa z pytania zadanego mu przez faryzeuszy pytanie bardziej radykalne i żywotne dla każdego z nas – do kogo należę? Do rodziny, miasta, przyjaciół, szkoły, pracy, polityki, państwa? Tak, oczywiście. Ale Jezus przypomina nam: przede wszystkim należysz do Boga. On jest tym, który dał ci to wszystko, czym jesteś i co masz – zaznaczył.

Ojciec Święty podkreślał, że chrześcijanin jest powołany do aktywnego angażowania się w sprawy ludzkie i społeczne, nie przeciwstawiając Boga i „cezara”, ale oświecając rzeczywistości doczesne światłem, które pochodzi właśnie od Boga.

– Priorytetowe powierzenie się Bogu i pokładana w Nim nadzieja nie powinny pociągać za sobą ucieczki od rzeczywistości, a raczej pracowite oddanie Bogu tego, co należy do Niego – akcentował papież Franciszek.

Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego dziś Światowego Dnia Misyjnego.

– Zachęcam wszystkich do przeżywania radości misji, świadcząc Ewangelię w środowiskach, w których każdy żyje i działa. Jednocześnie jesteśmy wezwani do wsparcia miłością, konkretną pomocą i modlitwą misjonarzy, którzy wyruszyli, aby głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają – powiedział.

Papież poinformował również o ustanowieniu w październiku 2019 roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Nawiązał też do świętego Jana Pawła II, którego dziś wspominamy w sposób szczególny.

– W dniu, gdy przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, papieża-misjonarza, powierzamy jego wstawiennictwu misję Kościoła w świecie – podkreślił papież Franciszek.

Na zakończenie Ojciec Święty zaapelował, abyśmy nie przestawali modlić się o pokój na świecie.  

TV Trwam News/RIRM

drukuj