Kraków: Nuncjusz apostolski przekazał ks. abp. M. Jędraszewskiemu paliusz

Nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio nałożył na abp. Marka Jędraszewskiego paliusz – symbol misji pasterskiej i Chrystusowego jarzma. W niedzielnej uroczystości na Wawelu w Krakowie uczestniczył prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz premier Beata Szydło.

Paliusz to wstęga w formie okręgu, do której dołączone są dwa wolno zwisające końce. Formuła wypowiadana podczas nałożenia wskazuje na jego symbolikę – więzi ze stolicą apostolską, jedność, więzi miłości, wezwanie do ewangelicznego męstwa. Wstęga z owczej wełny, przyozdobiona czarnymi, haftowanymi krzyżami, symbolizuje także misję pasterską i wolę Bożą.

„Nałożony na moje ramiona paliusz wzywa do wierności wobec tej krakowskiej ziemi. Znaczy to: nowy jej pasterz ma wychodzić ku tej ziemi, ku jej mieszkańcom, podziwiać i kochać jej krajobrazy” – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski i zaznaczył (nawiązując do „Wędrówki do miejsc świętych” Karola Wojtyły), że pasterz każdego dnia posługi musi nadawać ziemi głębszy i większy sens, a ziemia – naznaczona krzyżami –  ma stawać się „prawdziwie domem zamieszkałym przez Boży lud”.

Ks. abp Marek Jędraszewski podczas homilii nawiązywał do Karola Wojtyły, który w 1964 r. otrzymał, jako metropolita krakowski, paliusz z rąk papieża Pawła VI. Zwrócił uwagę, że w niedzielę przypada 39. rocznica Mszy św. inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II.

Przywołując nauki i poezje Karola Wojtyły ks. abp Marek Jędraszewski mówił o symbolice krzyża, który jest „pastwiskiem”; podkreślił, że paliusz symbolizuje troskę pasterza o owce.

„(Karol Wojtyła-PAP) Wiedział przecież doskonale: paliusz, utkany z wełny owieczek i nakładany na ramiona metropolity, symbolizuje troskę pasterza, który – na wzór Chrystusa – ma być dobrym pasterzem wobec powierzonej sobie owczarni. Ma ją chronić przed niebezpieczeństwami i umacniać” – mówił metropolita krakowski.

Podkreślił, że zadaniem pasterza jest „na swych ramionach dźwigać odnalezione dla Chrystusa owce, aby wobec nich wyznawać swoją wiarę w Chrystusa, aby dla nich znosić cierpienia i prześladowania, aby za nie i razem z nimi się modlić”. Ks. abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że papież Polak świadczył wiarę i szukał ludzi – owiec zagubionych, „by prowadzić je na pastwisko Chrystusowego Krzyża”.

„Szukał zwłaszcza na modlitwie. Ileż o tym mogłyby powiedzieć tak często nawiedzane przez niego kalwaryjskie dróżki” –  dodał.

Jan Paweł II – zaznaczył metropolita krakowski – całym swoim pontyfikatem „niestrudzenie pokazywał, jak można i trzeba wraz z krzyżem iść pod prąd, jak zwyciężać w znaku krzyża”.

„Wyznanie. Prześladowanie. Modlitwa. Wszystko to odnajdujemy w posłudze świętego Jana Pawła II” – mówił ksiądz arcybiskup wskazując, że o tych trzech wymiarach mówił też papież Franciszek w czerwcu tego roku, kiedy w Rzymie przekazał nowym metropolitom paliusze, które następnie w ich biskupich stolicach miały być nałożone przez nuncjuszy apostolskich.

„Dzisiaj dokonało się to w wawelskiej katedrze. Za tę posługę spełnioną wobec metropolity krakowskiego serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi nuncjuszowi Salvatore Pennacchio” – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski.

Paliusz według tradycji był nakładany nowym metropolitom przez papieża w uroczystość św. Piotra i Pawła w bazylice św. Piotra w Rzymie.

Od stycznia 2015, decyzją Franciszka, paliusz, wręczony arcybiskupowi metropolicie w Rzymie, nakładany jest na niego we własnej archidiecezji przez nuncjusza apostolskiego. Papież przyznał paliusz ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu w czerwcu tego roku, ale uroczyste nałożenie przez nuncjusza apostolskiego nastąpiło w niedzielę w katedrze wawelskiej.

Paliusz noszą papieże oraz arcybiskupi metropolici, nakładany jest na ornat w czasie celebracji liturgicznych. Paliusz nosi także patriarcha Jerozolimy obrządku łacińskiego.

Pochodzenie paliusza jest niepewne. Jego początki sięgają wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to rzymscy notable i ludzie nauki zakładali na tunikę wierzchnią szatę – to ona prawdopodobnie dała początek dzisiejszemu paliuszowi. Początkowo (IV w.) nosili go tylko papieże, ale już od VI w. także niektórzy biskupi – paliusz oznaczał prymat nad innymi biskupami.

Ks. abp Marek Jędraszewski urodził się w 1949 r. w Poznaniu. Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. Następnie studiował filozofię w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat.

W latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, od 1990 r. był redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”. W 1991 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pięć lat później otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

W 1996 r. ks. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w archidiecezji poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w kurii arcybiskupiej w Poznaniu. W 1997 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” („Znać Chrystusa”).

Rok później otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a następnie został kierownikiem Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym tej uczelni. W 2002 r. został profesorem nauk teologicznych.

W 2012 r. Benedykt XVI mianował ks. bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Od 2014 r. ks. abp Marek Jędraszewski jest zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, gdzie pełni też inne funkcje – m.in. przewodniczącego Rady Naukowej. Jest także Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Papież Franciszek włączył go do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Pod koniec 2016 r. papież Franciszek mianował ks. abp. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim, zastąpił on tym samym wieloletniego współpracownika Jana Pawła II – ks. kard. Stanisława Dziwisza. Uroczysty ingres odbył się w styczniu 2017 r. w katedrze wawelskiej.

PAP/RIRM

drukuj