fot. Archidiecezja Krakowska

Ks. abp M. Jędraszewski do pedagogów: Zachowanie Jezusa w świadomości to szansa na uratowanie prawdy o człowieku

Zachować Jezusa w naszej świadomości, to chronić prawdę o człowieku. Tę najbardziej głęboką, szlachetną, która sprawia, że człowiek coraz bardziej – dzięki Chrystusowi – może stawać się sobą, odnajdywać sens swego życia, cierpienia, miłości i przeznaczenia do wieczności – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego środowisk pedagogicznych w Sali Królewskiej Pałacu Arcybiskupów Krakowskich.

Na początku spotkania ks. Andrzej Kielian powitał zebranych gości i podziękował wszystkim, którzy kształtowali obraz nauki religii i wychowania poprzez osobiste zaangażowanie w wychowywanie Polaków w duchu ponadczasowych wartości.

Nasze dzisiejsze podziękowanie dotyczy katechetów, którzy na różne sposoby poświęcili się i wykorzystują swe talenty w pełnieniu zadań wychowawczych. Tę wdzięczność Archidiecezja Krakowska okazuje w symboliczny i niezwykle wymowny sposób poprzez Medale św. Jana Pawła II, wręczane przez metropolitę krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego – powiedział.

Złote medale św. Jana Pawła II otrzymali: ks. Stanisław Kozieł, ks. Krzysztof Matuszyk, ks. Eugeniusz Dziubek, Ewa Bielicka.

Srebrnymi medalami zostali wyróżnieni: s. Grażyna Zelek, s. Dorota Gradzi, s. Danuta Białonowicz, Marta Babik, Anna Doniec, Maria Jaworska, Jolanta Huzior, Małgorzata Krawczyk, Małgorzata Nowak, Eliza Palluth, Urszula Saganiewicz, Anna Sarniak, Elżbieta Wojas, Wanda Wójcicka, Barbara Zając-Kmieć, Paweł Zegartowski.

Odznaczeni medalami wyrazili swą wdzięczność za obecność ks. abp. Marka Jędraszewskiego

Dziękujemy ci, że nie boisz się głosić prawdy, która jest ci dana od Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego – powiedzieli i życzyli arcybiskupowi świętości, zdrowia oraz mocy.

Metropolita krakowski podziękował wszystkim zebranym za przyjęcie zaproszenia i spotkanie. Nawiązał do słów kolędy „Cicha noc”, z której wynika że Maryja czuwała nad snem Dzieciątka, wprowadzając pokój. Nieopodal Betlejem znajdował się pałac Heroda, w którym na Dzieciątko czyhało niebezpieczeństwo. Ksiądz arcybiskup powiedział, że katecheci czuwają nad pokojem ducha dzieci, mimo świadomości zagrożeń, które się pojawiają. Zauważył, że młodzi ludzie powinni czuć się bezpiecznie w szkole, w której przestrzega się wartości chrześcijańskich. Odwołując się do słów Jana Pawła II, wypowiedzianych na Placu zwycięstwa ksiądz arcybiskup stwierdził, że najbardziej głęboka prawda o człowieku może być odkryta tylko dzięki Chrystusowi.

Zachować Jezusa w naszej świadomości, to chronić prawdę o człowieku. Tę najbardziej głęboką, szlachetną, która sprawia, że człowiek coraz bardziej – dzięki Chrystusowi – może stawać się sobą, odnajdywać sens swego życia, cierpienia, miłości i przeznaczenia do wieczności. (…) Ochrona Chrystusa w naszej świadomości to szansa na uratowanie człowieka – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski. Stwierdził, że pedagodzy muszą ukazywać swym wychowankom Chrystusa dla dobra ich rozwoju. Przypomniał, że od czasu Chrztu Polski historia narodu została silnie związana z chrześcijaństwem. Podkreślił, że dlatego trzeba troszczyć się o teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny.

Nasze polskie społeczeństwo ma siłę, także dzięki państwu. Chodzi o to, by ta siła, która jest potencjałem i nadzieją jeszcze bardziej się pomnażała, teraz i w przyszłości – zakończył.

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak wyraziła swą radość z tego, że nauczyciele spotykają się w tak niezwykłym miejscu.

To ogromna radość, księże arcybiskupie, że pozwalasz nam się tu ze sobą spotkać, bo w tobie widzimy mocarza naszych czasów. Bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi za to świadectwo, jakie daje nam codziennie i za to, że wskazuje nam właściwą drogę – powiedziała. Podziękowała zebranym pedagogom za ich trud wychowawczy i życzyła zebranym, by z miłości do Boga wybierali zawsze dobro.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

drukuj